Πρόσβαση

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
20
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
331.803,11
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
298.622,80
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΚεντρική ΜακεδονίαΠελοπόννησος

Το έργο Πρόσβαση έχει ως στόχο να ενδυναμώσει ασυνόδευτους εφήβους και νέους πρόσφυγες και μετανάστες, ηλικίας 16-24 ετών[1]· να τους προσανανατολίσει προς μια ενεργητική στάση για τη ζωή και το μέλλον τους· να τους βοηθήσει να μεταβούν ομαλά στην ενηλικίωση, στην αυτονομία και ανεξαρτησία, και να γίνει η βάση για την κοινωνική τους ένταξη.

Λαμβάνοντας υπόψη (α) την κρισιμότητα της ηλικίας πριν και κατά τη μετάβαση στην ενηλικίωση, ιδίως για ευάλωτες ομάδες παιδιών όπως οι ασυνόδευτοι έφηβοι, (β) την απουσία ειδικών προβλέψεων για εφήβους και νέους στα υφιστάμενα και επικείμενα προγράμματα (π.χ. Πρόγραμμα Ένταξης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, κενά υπηρεσιών για νέους άνω των 18, καθώς στην Εθνική Στρατηγική Ένταξης (ΕΣΕ) προσφύγων, και (γ) τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων που αγγίζουν σχεδόν το 40%, σχεδιάσαμε μια ολιστική και πρακτική παρέμβαση για την ενδυνάμωση των εφήβων και νέων.

Η Πρόσβαση παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που περιλαμβάνει ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, πρόσβαση στην εκπαίδευση, ευκαιρίες επιμόρφωσης και άτυπης μαθητείας μέσα από μια θεατροπαιδαγωγική παρέμβαση που θα υλοποιηθεί σε 20 σχολεία, επισκέψεις πεδίου για τη διασύνδεση με την εργασιακή πραγματικότητα και συμμετοχή σε δράσεις συνηγορίας και δημόσιας παρέμβασης. Η μέθοδος που θα αναπτυχθεί, για την ενίσχυση δεξιοτήτων των νέων και εφήβων, θα αποτυπωθεί σε ειδικό εγχειρίδιο το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε επαγγελματίες του χώρου. Το έργο θα υλοποιήσει το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) μαζί με την International Rescue Committee Hellas (IRC) και τη θεατρική ομάδα Συντεχνία του Γέλιου, έχοντας ως βάση το Διαπολιτισμικό Κέντρο Νεότητας του Δικτύου στην Αθήνα.

[1]Για λόγους συντομίας η κύρια ομάδα στόχος, οι ασυνόδευτοι έφηβοι/έφηβες και νέοι/νέες πρόσφυγες και μετανάστες, αναφέρονται στη συνέχεια και ως ασυνόδευτοι έφηβοι και νέοι.