Διεθνής Αμνηστία

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα υπερασπιστών/ριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση τις αρχές της διεθνούς αλληλεγγύης, της αποτελεσματικής δράσης για κάθε άνθρωπο που παραβιάζονται τα δικαιώματά του, της παγκόσμιας κάλυψης, της καθολικότητας και της αδιαιρετότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας.

Όραμα της Διεθνούς Αμνηστίας είναι ένας κόσμος στον οποίο κάθε άτομο θα απολαμβάνει τα δικαιώματά του όπως αυτά ορίζονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις διεθνείς συμβάσεις. Για την επίτευξη αυτού του οράματος, αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας είναι η διεξαγωγή εκστρατειών για την πρόληψη ή τον τερματισμό των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα από τη διεξαγωγή έρευνας, την άσκηση θεσμικής πίεσης και την ανάληψη δράσης, του ακτιβισμού και της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τον λόγο αυτόν μάλιστα η Διεθνής Αμνηστία έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1977.

 

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών