Διεκδικούμε την αλλαγή! Επιμόρφωση στη συνηγορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
18
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
148.807,11
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
133.926,40
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ένα πλήθος οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, με σημαντικό αντίκτυπο και εμπειρία, που σε μεγάλο βαθμό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν έκτακτες κοινωνικές συνθήκες. Έτσι, αντικειμενικά προέκυψε έλλειμμα στην ανάπτυξη στρατηγικών συνηγορίας, λογοδοσίας και εποπτείας, αφού οι έκτακτες συνθήκες καθόρισαν τις προτεραιότητες. Διαμορφώνεται έτσι ένα ευρύ πεδίο δυνατοτήτων ενδυνάμωσής των οργανώσεων της ΚτΠ στη συνηγορία.

Σκοπός του έργου είναι η επιμόρφωση και η μεταφορά τεχνογνωσίας και μεθοδολογίας για την ανάδειξη της συνηγορίας, τη σύνδεσή της με άλλες δράσεις (έρευνα, εκστρατείες, επικοινωνία, ακτιβισμός), τη δημιουργία συνεργειών και την ενίσχυση της κατάρτισης για την υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού συνηγορίας.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν παραγωγή ψηφιακού ανοιχτά διαθέσιμου υλικού, ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας, οργάνωση σεμιναρίων, παρακολούθηση webinars με στελέχη της Διεθνούς Αμνηστίας, δημιουργία πιλοτικών δράσεων συνηγορίας κ.α. Στο τέλος του έργου θα διεξαχθεί εργαστήριο skillshare για ανταλλαγή εμπειριών με ωφελούμενους και δημοσιοποίηση έρευνας για τη συνηγορία στην Ελλάδα.

Οι επωφελούμενοι θα είναι 30 στελέχη οργανώσεων της ΚτΠ , που ασκούν ή θέλουν να ασκήσουν συνηγορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος είναι η ανάμειξη ΜΚΟ και grassroots οργανώσεων για την αντιμετώπιση των στεγανών, ενώ θα υποστηρίζονται σε ανοιχτό κύκλο περισσότερα από 150 μέλη της ΚτΠ με πλήρη πρόσβαση στο υλικό. Ο αριθμός των επωφελούμενων θα αυξηθεί πολλαπλασιαστικά, μεσοπρόθεσμα, μέσω συνεργειών.

Η Διεθνής Αμνηστία θα σχεδιάσει, θα υλοποιήσει και θα διαχειριστεί το σύνολο του έργου με βάση τη διεθνή της εμπειρία τόσο στη συνηγορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσο και στην εκπαίδευση.