Μαθήματα Οικονομίας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
6
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
5.539,50
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.985,55
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Το χάσμα στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό μεταξύ αντρών και γυναικών αποτελεί μια καλά τεκμηριωμένη πραγματικότητα διεθνώς και στην Ελλάδα αγγίζει τις 3 ποσοστιαίες μονάδες (45% για τους άντρες έναντι 42% για τις γυναίκες, ποσοστό ήδη χαμηλό ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ). Οι γυναίκες, παρότι ζουν κατά μέσο όρο περισσότερο από τους άντρες και καλούνται να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές δυσκολίες που του προκαλεί η διακοπτόμενη συμμετοχή τους στην εργασία, το μισθολογικό χάσμα και το συνεπαγόμενο χάσμα στις συντάξεις τους, εντούτοις εμφανίζονται σταθερά να διαθέτουν λιγότερες γνώσεις, λιγότερη αυτοπεποίθηση και λιγότερες ευκαιρίες στη λήψη οικονομικών αποφάσεων σε σχέση με τους άντρες.

Το έργο Μαθήματα Οικονομίας έρχεται με στόχο να γεφυρώσει, τουλάχιστον εν μέρει, το χάσμα αυτό, με τη δημιουργία ενός οδηγού για εκπαιδευτές, που θα διδάσκουν χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό σε γυναίκες -ιδιαίτερα προερχόμενες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργες, χαμηλού εισοδήματος, αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών) – καθώς και τη διενέργεια ενός πιλοτικού εργαστηρίου για υποψήφιους εκπαιδευτές και ενός πιλοτικού εργαστηρίου για ωφελούμενες, προκειμένου να ξεκινήσει η διάχυση του οδηγού αλλά και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του.

Στο πλαίσιο του έργου, το Women On Top, με την εμπειρία του σε σχέση με τις ανάγκες των άνεργων, μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων και συνταξιούχων γυναικών μεταξύ 18 και 65 ετών, αλλά και με τα εργαλεία που έχει αναπτύξει, κατά τα 7 χρόνια συνολικής λειτουργίας του, για την ενδυνάμωση των γυναικών αυτών, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό εθνικό κενό στο πεδίο της επιμόρφωσης των γυναικών σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής ευρωστίας και ανεξαρτησίας περισσότερων γυναικών και των οικογενειών τους.