Σύνολο: 128 έργα
Digital Rise (Ψηφιακά Δικαιώματα & Ασφάλεια)

Digital Rise (Ψηφιακά Δικαιώματα & Ασφάλεια)

Φορέας Υλοποίησης: Homo Digitalis

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 5

Η χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί σημαντικό σύμμαχο για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας από τις αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα. Ωστόσο, η εν λόγω χρήση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), προκειμένου να προστατεύονται το Δικαίωμα...

Διαδικτυακό εργαλείο εποπτείας παράκτιας ζώνης

Διαδικτυακό εργαλείο εποπτείας παράκτιας ζώνης

Φορέας Υλοποίησης: Διάσωση Ακτής

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 6

Οι νομοθετικές και ρυθμιστικές-λειτουργικές αρμοδιότητες για την παράκτια ζώνη μοιράζονται ανάμεσα σε πολλούς φορείς ενώ η συνεργασία μεταξύ φορέων και Πολιτών δεν είναι πάντα αποδοτική. Οι Πολίτες σπάνια ενημερώνονται έγκαιρα ή αποθαρρύνονται να συμμετέχουν σε διαδικασίες ελέγχου στην λήψη αποφάσεων για α) την διαχείριση δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη και...

Art and Culture Vs Xenophobia

Art and Culture Vs Xenophobia

Φορέας Υλοποίησης: Artifactory

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 9

Το “Art and Culture Vs Xenophobia” συγκροτεί ένα εγχείρημα που με εργαλείο την Τέχνη και τον Πολιτισμό στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ξενοφοβίας και της ρητορικής μίσους που προκαλούν η έλλειψη διάθεσης συμπερίληψης και επίδειξης ανοχής έναντι του Άλλου, του διαφορετικού. Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη δικτύωση,...

Small Buddies

Small Buddies

Φορέας Υλοποίησης: Challedu

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 19

To 2016, απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης(ΕΚΕ) εξέδωσαν μόνο 65 εταιρείες (Ινστ. Εταιρ. Ευθύνης). Παρόλο που από το 2018 τα SDGs(Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης) αποτελούν κορμό της Ευρωπαϊκής πολιτικής, μόνο το 26% ΕΚΕ είναι για κοινωνικούς σκοπούς. Οι μικρές ή νέες οργανώσεις έχουν τη μικρότερη στήριξη(Εθν. Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,2015). Σύμφωνα με...

Πρακτικές και προοπτικές στις διακρατικές υιοθεσίες

Πρακτικές και προοπτικές στις διακρατικές υιοθεσίες

Φορέας Υλοποίησης: Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 18

Το έργο αφορά τη διακρατική υιοθεσία και σε αυτό το στάδιο μας ενδιαφέρουν οι διαδικασίες που υπάρχουν για την πραγματοποίηση μιας διακρατικής υιοθεσίας. Η Ελλάδα στα μέσα του προηγούμενου αιώνα ήταν χώρα αποστολής παιδιών για υιοθεσία σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Προς το τέλος του 20ου αιώνα...

Σβήνουμε το στίγμα. Στο λόγο μας.

Σβήνουμε το στίγμα. Στο λόγο μας.

Φορέας Υλοποίησης: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24

Αναγκαιότητα: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών για την αντιμετώπιση του στιγματιστικού μιντιακού και δημόσιου λόγου, που συμβάλλει στον αποκλεισμό πληθυσμιακών ομάδων και στην διατήρηση των διακρίσεων. Το έργο αξιοποιεί προηγούμενες εργασίες και πρωτοβουλίες, ανανεώνει την υφιστάμενη γνώση έναντι νέων πληθυσμιακών ομάδων, που αποτελούν...

Συστημικές αλλαγές στην παιδική προστασία

Συστημικές αλλαγές στην παιδική προστασία

Φορέας Υλοποίησης: Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, οι οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης επιτάσσουν τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων Παιδικής Προστασίας με στόχο τον περιορισμό ιδρυματικού τύπου μοντέλων εξω-οικογενειακής φροντίδας παιδιών και την προώθηση της Αναδοχής ως βασικό μοχλό στήριξης της Αποϊδρυματοποίησης. Η χώρα μας βρίσκεται στα πρώτα...

Ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας στη χρηματοδότηση της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών με τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών

Ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας στη χρηματοδότηση της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών με τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών

Φορέας Υλοποίησης: WWF Ελλάς

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24

Όπως ανέδειξε με τραγικό τρόπο η πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής το 2018, οι χιλιάδες πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο, εκτός του φυσικού περιβάλλοντος, αποτελούν και μία εντεινόμενη απειλή για τους πολίτες. Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πυρκαγιών απαιτεί την εγκαθίδρυση σωστών επιχειρησιακών πλαισίων, την κινητοποίηση της κοινωνίας και...

Παρατηρητήριο για τη νομική βοήθεια

Παρατηρητήριο για τη νομική βοήθεια

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ)

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 18

Το έργο στοχεύει στην προώθηση του θεσμού της νομικής βοήθειας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη συλλογή ερευνητικών στοιχείων που αφορούν την πρακτική εφαρμογή του. Στόχος του έργου είναι η καταγραφή των προβλημάτων και η ανάδειξη καλών παραδειγμάτων, η διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και η άσκηση συνηγορίας μέσω της...

Legends of Disability

Legends of Disability

Φορέας Υλοποίησης: Challedu

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 18

Οι άνθρωποι με αναπηρίες αποτελούν το 10% του πληθυσμού, με αύξηση 2-7% ανά δεκαετία (Παγκ. Οργανισμ. Υγείας,2015). Στην Ελλάδα ζουν περίπου 1 εκ. ΑμεΑ ενώ ελάχιστες είναι οι πρωτοβουλίες για ενδυνάμωση μέσω προτύπων ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη κοινωνία. Το καινοτόμο έργο “Legends of Disability” σκοπεύει στην ενδυνάμωση...

map