Σύνολο: 119 έργα
Legends of Disability

Legends of Disability

Φορέας Υλοποίησης: Challedu

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 18

Οι άνθρωποι με αναπηρίες αποτελούν το 10% του πληθυσμού, με αύξηση 2-7% ανά δεκαετία (Παγκ. Οργανισμ. Υγείας,2015). Στην Ελλάδα ζουν περίπου 1 εκ. ΑμεΑ ενώ ελάχιστες είναι οι πρωτοβουλίες για ενδυνάμωση μέσω προτύπων ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη κοινωνία. Το καινοτόμο έργο “Legends of Disability” σκοπεύει στην ενδυνάμωση...

Μουσικό Εργαστήρι για Άτομα με Νοητική Υστέρηση

Μουσικό Εργαστήρι για Άτομα με Νοητική Υστέρηση

Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Μέριμνας ΑμεΑ νοητικής υστέρησης Ν. Ροδόπης “Άγιοι Θεόδωροι”

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 12

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός Μουσικού Εργαστηρίου για άτομα με νοητική υστέρηση. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης δεν υπάρχουν φορείς παροχής εξειδικευμένης μουσικής εκπαίδευσης και μουσικοθεραπείας σε άτομα με νοητική αναπηρία. Σκοπός του Μουσικού Εργαστηρίου είναι η παροχή μουσικής εκπαίδευσης και μουσικοθεραπείας ενδυναμώνοντας τις δυνατότητες των ατόμων...

Ισότιμη Εργασία και Εκπαίδευση για Όλους

Ισότιμη Εργασία και Εκπαίδευση για Όλους

Φορέας Υλοποίησης: Τζενερεΐσον 2.0- Δεύτερη Γενιά/ Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την ισότητα και την Ετερότητα – Ιδι έτερο

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 18

Το έργο θα παράσχει υποστήριξη σε άνεργους μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο διαμένοντες στην Αττική, ηλικίας 15-67, ή άτομα των ίδιων νομικών καθεστώτων εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος είναι η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας και σε μη τυπική και τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση. Προβλέπονται ξεχωριστές δράσεις...

Το Mobile School Ταξιδεύει

Το Mobile School Ταξιδεύει

Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Κυριών Δράμας

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 36

H Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας  (Ε.Κ.Δ-Σ.Α.Φ.) υλοποιεί από το 2017 την δράση του mobile school, έπειτα από αίτημα του σωματείου στον Βέλγικο Οργανισμό Mobile School. Το mobile school είναι μία ορθογώνια παραλληλεπίπεδη τροχήλατη κατασκευή μήκους 1,5m και βάρος 150 kg. Είναι κατασκευασμένο από πτυσσόμενους μαυροπίνακες με μέγιστο πλάτος...

Ανοιχτή Κυψέλη: Προωθώντας την κοινωνική συνοχή και την ένταξη των γυναικών προσφύγων & μεταναστριών

Ανοιχτή Κυψέλη: Προωθώντας την κοινωνική συνοχή και την ένταξη των γυναικών προσφύγων & μεταναστριών

Φορέας Υλοποίησης: Μέλισσα

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 36

Η ενδυνάμωση των γυναικών προσφύγων είναι καθοριστική για την ενταξιακή τους πορεία στη χώρα υποδοχής, καθώς και για την ευρύτερη κοινωνική συνοχή. Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση μέσω μιας ολιστικής πρότασης η οποία ανταποκρίνεται στο εύρος των αναγκών, αναδεικνύοντας τη δυναμική, την ανθεκτικότητα και...

Πρόσβαση

Πρόσβαση

Φορέας Υλοποίησης: Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 20

Το έργο Πρόσβαση έχει ως στόχο να ενδυναμώσει ασυνόδευτους εφήβους και νέους πρόσφυγες και μετανάστες, ηλικίας 16-24 ετών[1]· να τους προσανανατολίσει προς μια ενεργητική στάση για τη ζωή και το μέλλον τους· να τους βοηθήσει να μεταβούν ομαλά στην ενηλικίωση, στην αυτονομία και ανεξαρτησία, και να γίνει η βάση...

Μαθαίνω ελληνικά…. στο μουσείο

Μαθαίνω ελληνικά…. στο μουσείο

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 16

Σχεδιασμός και υλοποίηση 200 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και έφηβους πρόσφυγες / μετανάστες στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας. Συγκεκριμένα 50 ομάδες των 15 ατόμων  θα συμμετέχουν σε σειρά 4 εκπαιδευτικών προγραμμάτων  που θα λάβουν χώρα στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας και σε συχνότητα 1 πρόγραμμα τον μήνα. Το έργο ...

Διεκδικούμε την αλλαγή! Επιμόρφωση στη συνηγορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Διεκδικούμε την αλλαγή! Επιμόρφωση στη συνηγορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Φορέας Υλοποίησης: Διεθνής Αμνηστία

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 18

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ένα πλήθος οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, με σημαντικό αντίκτυπο και εμπειρία, που σε μεγάλο βαθμό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν έκτακτες κοινωνικές συνθήκες. Έτσι, αντικειμενικά προέκυψε έλλειμμα στην ανάπτυξη στρατηγικών συνηγορίας, λογοδοσίας και εποπτείας, αφού οι έκτακτες συνθήκες καθόρισαν τις προτεραιότητες....

Gender Responsive, Accountable and Transparent (GREAT) Budgeting

Gender Responsive, Accountable and Transparent (GREAT) Budgeting

Φορέας Υλοποίησης: ActionAid

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24

Τo έργο στοχεύει στην τροφοδότηση των εφαρμοστικών εγκυκλίων της πρόσφατης νομοθεσίας για την ένταξη της οπτικής του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς με καλές πρακτικές, εργαλεία και προτάσεις σε επίπεδο ΟΤΑ, όπως θα αναπτυχθούν, μέσα από πιλοτικές τοπικές δράσεις ενεργού συμμετοχής των πολιτών και διάδρασης με Δήμους. Με στόχο την...

Φωτίζοντας τα βιβλία με την γραφή braille

Φωτίζοντας τα βιβλία με την γραφή braille

Φορέας Υλοποίησης: Σοροπτιμιστικός όμιλος Βόλου Θέτις

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 5

Σκοπός του έργου είναι να δοθεί η ευκαιρία σε άτομα με αναπηρία όρασης να αποκτήσουν πρόσβαση στον χώρο της σύγχρονης λογοτεχνίας. Στο Βόλο λειτουργεί το  Σωματείο ατόμων με αναπηρία όρασης Νομού Μαγνησίας «Μάγνητες τυφλοί» με εγγεγραμμένα 214 μέλη ηλικίας από 10 έως 70 ετών. Τα άτομα αυτά έχουν πολύ...

map