Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία (Δ.Κ.Υ./I.S.S.) είναι ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική Οργάνωση, χωρίς κοινωνικές, φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτικές ή εθνικές διακρίσεις. Ιδρύθηκε το 1924 σαν αποτέλεσμα μεγάλων πληθυσμιακών μετακινήσεων ανά τον κόσμο για να βοηθήσει, ξεπερνώντας τα σύνορα, διασπασμένες σε δύο ή περισσότερες χώρες οικογένειες.

Η Οργάνωση, με Γενική Γραμματεία στη Γενεύη, Ελβετία, έχει Κλάδους και Αντιπροσώπους σε 140 χώρες που συνεργάζονται διακρατικά (διεθνές δίκτυο εθνικών οργανώσεων και φορέων) για να αντιμετωπίσουν κοινωνικά, ψυχολογικά και νομικά προβλήματα ατόμων και οικογενειών που προκλήθηκαν από ακούσια ή εκούσια μετακίνησή τους σε άλλες χώρες. Πρωταρχικό μέλημα της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η προστασία παιδιών διεθνώς.

Ο Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι ιδρυτικό μέλος της Δ.Κ.Υ. και από τους πρώτους που λειτουργούν από το 1924, αρχικά για την εξυπηρέτηση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Ο Ελληνικός Κλάδος, ακολουθώντας το Διεθνές Καταστατικό, είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική Οργάνωση πιστοποιημένη από το Ελληνικό Κράτος και εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 1163/2012). Είναι επίσης αναγνωρισμένη Οργάνωση από τη δεκαετία του 1950 για το χειρισμό Διακρατικών Υιοθεσιών και συνεχίζει να είναι πιστοποιημένη τόσο στον πρόσφατο Νόμο περί Υιοθεσίας (N. 4538/18, αρθ.22 παρ.2β ΦΕΚ Α85/16.05.2018) όσο και στη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης του 1993 για τις Διεθνείς Υιοθεσίες.

Ο Ελληνικός Κλάδος της Δ.Κ.Υ. διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα Μέλη είναι άμισθα και εθελοντικά. Το επιστημονικό προσωπικό του Κλάδου αποτελείται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, πολύγλωσσους, εξειδικευμένους στη διακρατική Κοινωνική Εργασία, με επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους -σε συνεργασία με τους «αδελφούς» Κλάδους άλλων χωρών- σε οικογένειες Ελλήνων αποδήμων, πολιτών της Ε.Ε. που ζουν στην Ελλάδα, μεταναστών, προσφύγων, σε διαπολιτισμικές οικογένειες και σε υποψήφιες θετές οικογένειες που υιοθετούν διακρατικά.  Γενικά, η Οργάνωση προσφέρει τις υπηρεσίες της σε κάθε ενδιαφερόμενο που χρειάζεται κοινωνικές υπηρεσίες διακρατικού ή διαπολιτισμικού χαρακτήρα.

Ο Ελληνικός Κλάδος της Δ.Κ.Υ. είναι η μοναδική Οργάνωση στην Ελλάδα που παρέχει διακρατικές κοινωνικές υπηρεσίες και συνεργάζεται με το δίκτυο της Δ.Κ.Υ. ανά τον κόσμο.   Για κάθε υπόθεση που χρειάζεται συνεργασία με το εξωτερικό, τόσο ο κρατικός τομέας ( Περιφέρειες, Υπουργεία,  Νοσοκομεία κλπ), όσο και άλλοι μη κυβερνητικοί φορείς και Πρεσβείες, απευθύνονται στη Δ.Κ.Υ. για τη παραπομπή των υποθέσεων.

Ο Ελληνικός Κλάδος εκτιμάται ιδιαίτερα από τη Διεθνή Οργάνωση για τον επαγγελματισμό και τη δεοντολογία του, καθώς και για τη μάχη να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του διεθνώς σε πολύ αντίξοες συνθήκες (μεταπολεμική περίοδος, πρόσφατη οικονομική κρίση). Μέλη του Ελληνικού Κλάδου συμμετέχουν στα διεθνή όργανα λήψης αποφάσεων της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας, όπως το Διεθνές Συμβούλιο, η Διοικούσα Επιτροπή, η Επαγγελματική Συμβουλευτική Επιτροπή.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Σχετικά stories