Πρακτικές και προοπτικές στις διακρατικές υιοθεσίες

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
18
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
159.746,28€
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
143.771,65 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Το έργο αφορά τη διακρατική υιοθεσία και σε αυτό το στάδιο μας ενδιαφέρουν οι διαδικασίες που υπάρχουν για την πραγματοποίηση μιας διακρατικής υιοθεσίας. Η Ελλάδα στα μέσα του προηγούμενου αιώνα ήταν χώρα αποστολής παιδιών για υιοθεσία σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Προς το τέλος του 20ου αιώνα αντιστράφηκαν οι όροι και η Ελλάδα έγινε χώρα υποδοχής παιδιών προερχόμενα από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της ανατολικής Ευρώπης, ενώ σήμερα οι διακρατικές υιοθεσίες αφορούν παιδιά προερχόμενα από αφρικανικές και ασιατικές χώρες. Η Στατιστική Υπηρεσία ενώ διαθέτει πληροφορίες για τις υιοθεσίες (τελευταία στοιχεία του 2017), δεν έχει καμία πληροφορία για τις διακρατικές υιοθεσίες και η ίδια έλλειψη πληροφορίας υπάρχει και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ενώ στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει έρευνες για τις διακρατικές υιοθεσίες και τα ενήλικα υιοθετημένα άτομα, υπάρχουν ξένες πηγές που αναφέρονται στα ελληνόπουλα που υιοθετήθηκαν στο εξωτερικό. Η μελέτη που προτείνεται σήμερα έχει ως σκοπό να μελετήσει τις διακρατικές έρευνες που γίνονται στην Ελλάδα από τους Φορείς που ορίζονται από τον νόμο, μεταξύ των οποίων είναι και η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία-Ελληνικός Κλάδος.
Σκοπός της μελέτης είναι να εξεταστούν οι διαδικασίες της διακρατικής υιοθεσίας με τη συμβολή των θετών γονέων που έχουν την εμπειρία και των κοινωνικών λειτουργών των Περιφερειών και της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας που καλούνται να αξιολογήσουν τους υποψήφιους θετούς γονείς. Με την χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων για τους θετούς γονείς και τους επαγγελματίες θα συγκεντρωθούν τα δεδομένα τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εκτίμηση των διαδικασιών και την εντόπιση των ελλείψεων ή προβλημάτων.
Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι αρχικά η μελέτη, η οποία θα ολοκληρωθεί με την ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν. Με βάση την ανάλυση και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα αναπτυχθούν προτάσεις οι οποίες και θα υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η επεξεργασία των δεδομένων και η ανάπτυξη προτάσεων θα γίνει σε συνεργασία με ομάδα θετών γονέων σε μία ειδική συνάντηση, ενώ θα έχουν προηγηθεί δύο ημερίδες, (μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη), μία συνάντηση με εκπροσώπους των Φορέων και μία συζήτηση στρογγυλής τράπεζας όπου ειδικοί ή/και εκπρόσωποι Φορέων και Υπηρεσιών θα κληθούν να εκφράσουν απόψεις και προτάσεις. Εκτός από τα προαναφερθέντα θα υπάρξουν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά καθώς και ένας οδηγός καλών πρακτικών για τους υποψήφιους θετούς γονείς και τους επαγγελματίες.
Οι επωφελούμενοι είναι οι υποψήφιοι θετοί γονείς και οι επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με διακρατική υιοθεσία. Εκτός αυτών υπάρχουν και αυτοί που θα επωφεληθούν έμμεσα όπως είναι η Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών (ΚΑΔΥ), Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών επιστημών, και άλλοι.
Ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης του έργου είναι η μόνη μη κυβερνητική υπηρεσία που ασχολείται με διακρατικά κοινωνικά θέματα από της ιδρύσεώς του (1924) και έχει μια μακρά ιστορία διακρατικών υιοθεσιών. Στο συγκεκριμένο έργο ο ρόλος του θα είναι συμβουλευτικός και συντονιστικός και θα έχει, μαζί με την ομάδα έργου, την πλήρη ευθύνη της διεξαγωγής της έρευνας, της ανάλυσης των δεδομένων, της διάχυσης των αποτελεσμάτων και της οργάνωσης των δράσεων συνηγορίας.

Σχετικά stories