Σύνολο: 119 έργα
MeLiCo (Media Literacy με την υποστήριξη  του Coaching)

MeLiCo (Media Literacy με την υποστήριξη του Coaching)

Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Το έργο έχει στόχο την προώθηση της παιδείας στα ΜΜΕ, την εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τη λειτουργία, το περιεχόμενο, την αξία και τα εργαλεία των μέσων. Θα αντιμετωπίσει την έλλειψη εκπαίδευσης στη σωστή χρήση των ΜΜΕ και θα προσφέρει την δυνατότητα ελέγχου της αξιοπιστίας, της ποιότητας της πληροφορίας,...

Πολίτες για το περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων

Πολίτες για το περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων

Φορέας Υλοποίησης: WWF Ελλάς

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 30 μήνες

Η πανδημία που έπληξε την παγκόσμια κοινότητα κατέστησε σαφές ότι η υγεία του πλανήτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη υγεία. Η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, ως ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ευημερία των πολιτών, στηρίζεται στην περιβαλλοντική δημοκρατία, η οποία προϋποθέτει & προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών...

Sketchbooks 4 Human Rights

Sketchbooks 4 Human Rights

Φορέας Υλοποίησης: Art Hub Athens

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 5 μήνες

Το έργο έγκειται στην αποτύπωση, ανάπτυξη κι εν γένει διερεύνηση των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω της Τέχνης, με απώτερο σκοπό την δημιουργική τριβή και παραγωγή αξιόλογου δημιουργικού έργου, που να αναδεικνύει τις παθογένειες του σύγχρονου πολίτη, χρησιμοποιώντας την παγκοσμίως κοινά αποδεκτή γλώσσα, των Εικαστικών Τεχνών · δει, των μορφών...

E-nvolved

E-nvolved

Φορέας Υλοποίησης: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κοινωνία Δημοκρατικής Συμμετοχής»

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Το έργο θα αντιμετωπίσει τα κυρία προσκόμματα στα κάτωθι: α) Τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά β) Την αποτελεσματική εμπλοκής τους στις δημόσιες συζητήσεις γ) Την ουσιαστική συνεισφορά τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων Τα κύρια προσκόμματα στα παραπάνω είναι αυτά της έλλειψης χρόνου και της έλλειψη γνώσης. Τα προβλήματα...

Στοπ ☹ μου Ανήκει

Στοπ ☹ μου Ανήκει

Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι»

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 12

Η σεξουαλική Κακοποίηση Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα που σοκάρει αλλά γρήγορα ξεχνιέται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με έκθεση του (2017) καταγγέλλει ότι τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θυματοποίησης απ’ ότι ο γενικός πληθυσμός. Επιπρόσθετα, η έρευνα του φαινομένου είναι περιορισμένη. «Το...

Δράσεις Ευαισθητοποίησης για την Εμπορία Ανθρώπων

Δράσεις Ευαισθητοποίησης για την Εμπορία Ανθρώπων

Φορέας Υλοποίησης: Α21 – Καταργώντας την αδικία στον 21ο αιώνα

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 17 μήνες

Το έργο θα συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού και των φορέων της χώρας σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα θα επικεντρωθεί σε δράσεις ενημέρωσης, αφύπνισης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με θέματα εμπορίας ανθρώπων και ευρύτερα με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την αντιμετώπιση του...

Λειτουργία Παρατηρητηρίου Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρομά και ενδυνάμωση τοπικών κοινοτήτων και εμπλεκόμενων φορέων – ΡΟΜ

Λειτουργία Παρατηρητηρίου Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρομά και ενδυνάμωση τοπικών κοινοτήτων και εμπλεκόμενων φορέων – ΡΟΜ

Φορέας Υλοποίησης: Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 20 μήνες

Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, οι Ρομά στην Ελλάδα εξακολουθούν να βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις, ενώ η τρέχουσα πανδημία του κοροναϊού ανέδειξε για άλλη μια φορά τα δεκάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και την κατάσταση της υγείας τους. Παρ’...

Hope and Memory: Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση Θυμάτων Βασανιστηρίων

Hope and Memory: Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση Θυμάτων Βασανιστηρίων

Φορέας Υλοποίησης: ΜΕΤΑδραση – Δράση για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Έως και το 30% των προσφύγων παγκοσμίως είναι θύματα βασανιστηρίων, με ένα σημαντικό ποσοστό των προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα από χώρες όπως η Συρία και χώρες της Αφρικής να είναι θύματα. Ωστόσο, αν και ευάλωτη ομάδα, δεν ταυτοποιούνται εγκαίρως καθότι η αναγνώριση και πιστοποίησή τους απαιτεί εξειδίκευση. Ιδίως...

Repower

Repower

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Τα άτομα με αναπηρία δεν είναι μία ομοιογενής ομάδα. Αν και το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο έχει αναγνωρίσει τη σημασία κάλυψης των αναγκών των ατόμων με αναπηρία στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει παραβλέψει ιστορικά την υποομάδα των προσφύγων και μεταναστών με αναπηρία. Αυτή ακριβώς είναι και η ομάδα στόχος...

Υποστήριξη γυναικών πασχουσών από καρκίνο μέσα από την ολοκληρωμένη εκπαίδευση  και ψυχοκοινωνική στήριξη των φροντιστών τους

Υποστήριξη γυναικών πασχουσών από καρκίνο μέσα από την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική στήριξη των φροντιστών τους

Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 24

Οι ανάγκες φροντίδας των γυναικών που νοσούν από καρκίνο επιβάλλουν την 24ωρη παρακολούθησή τους, εμπλέκοντας άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος ως φροντιστές, που καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και ψυχολογική υποστήριξη, με αποτέλεσμα τη δική τους σωματική, συναισθηματική, ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση. Η συνθήκη αυτή, σε συνδυασμό με το...

map