Σύνολο: 128 έργα
Φύλακες της Φύσης: Ενεργοί Πολίτες για την Αειφόρο Διαχείριση και Διαφύλαξη

Φύλακες της Φύσης: Ενεργοί Πολίτες για την Αειφόρο Διαχείριση και Διαφύλαξη

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Εταιρεία Οικοτουρισμού

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Tο έργο ανταποκρίνεται σε μια πάγια ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες λόγω της μεγάλης οικολογικής τους αξίας. Η διαχείριση των περιοχών αυτών αποτελεί το κλειδί της προστασίας τους και επομένως η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις διαχείρισης των...

Φως στα ανθρώπινα δικαιώματα

Φως στα ανθρώπινα δικαιώματα

Φορέας Υλοποίησης: Αλληλεγγύη Στήριξη Προστασία Ισότητα Διαπολιτισμική Ανάπτυξη- Α.Σ.Π.Ι.ΔΑ

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 5 μήνες

Το έργο θα αντιμετωπίσει το σημαντικό πρόβλημα της ελλιπούς αναφοράς των περιστατικών παιδικής κακοποίησης και έμφυλης βίας μέσω της παροχής εκπαίδευσης σε εργαζόμενους φορέων κοινωνικής προστασίας και επαγγελματίες ψυχικής υγείας σχετικά με την αναγνώριση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φαινομένων, καθώς και με την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού...

Υποστήριξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Χρυσής ηλικίας»: Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ατόμων με άνοια και κατάθλιψη στην Τρίτη ηλικία (65+)

Υποστήριξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Χρυσής ηλικίας»: Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ατόμων με άνοια και κατάθλιψη στην Τρίτη ηλικία (65+)

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 14 μήνες

Η άνοια και η κατάθλιψη έχουν πολύπλοκη σχέση απειλώντας την υγεία ατόμων τρίτης ηλικίας. Η προάσπιση των δικαιωμάτων (ΔτΑ) των ατόμων τρίτης ηλικίας με άνοια και κατάθλιψη θα διασφαλίσει την καλή υγεία και ποιότητα ζωής τους. Το έργο, θα υλοποιηθεί μέσω δράσεων ενημέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε δημόσιους λειτουργούς...

CHARMMS: challenging refugee and migrant media stereotypes

CHARMMS: challenging refugee and migrant media stereotypes

Φορέας Υλοποίησης: We Need Books

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 9 μήνες

Η Ελλάδα έχει υπογράψει την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όμως παραβάσεις τους διαπράττονται τακτικά κι ίσως χωρίς επίγνωση. Το έργο θα ασχοληθεί με την έλλειψη επίγνωσης όσον αφορά στις διακρίσεις, όπως τις βιώνουν μειονότητες σε διάφορα επίπεδα της καθημερινότητας, βάσει φυλής, θρησκείας και γλώσσας. Σκοπός του είναι...

ΔικαίωμΑ: Διαδικτυακή νομική βάση για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό και επιμόρφωση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε αυτά

ΔικαίωμΑ: Διαδικτυακή νομική βάση για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό και επιμόρφωση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε αυτά

Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι ισόβιες αναπτυξιακές διαταραχές, που εμποδίζουν τα άτομα να κατανοούν σωστά όσα βλέπουν, ακούν και γενικά αισθάνονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις, την επικοινωνία και τη συμπεριφορά τους. Οι φορείς σε συνεργασία με τις οικογένειες θα πρέπει να...

Δικαίωμά Μου!

Δικαίωμά Μου!

Φορέας Υλοποίησης: Βέλος Youth

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Η νέα νομοθεσία για το άσυλο που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο 2020 και στην οποία ήδη προστέθηκαν νέες τροποποιήσεις, περιστέλλουν ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, ώστε, σε συνδυασμό με την αδυναμία του ελληνικού κράτους να παρέχει επαρκή υποστήριξη σε ευάλωτους πληθυσμούς, να αφήνει πολλούς ανήλικους και...

Health without barriers

Health without barriers

Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από τις βασικές συνισταμένες για την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος των κρατουμένων στην υγεία, είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση σε διάγνωση/θεραπεία και η εμπιστευτικότητα των προσωπικών ιατρικών δεδομένων. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων «Προμηθέα» και «Θετικής Φωνής» σε 11 σωφρονιστικά καταστήματα, παρατηρήθηκαν περιορισμοί που στέκονται εμπόδια στη...

Η Ιθαγένεια στην Πράξη

Η Ιθαγένεια στην Πράξη

Φορέας Υλοποίησης: Τζενερεΐσον 2.0- Δεύτερη Γενιά/ Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την ισότητα και την Ετερότητα – Ιδι έτερο

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Η μεταρρύθμιση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ξεκίνησε το 2010 (Ν. 3838). Το 2013 το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι η κτήση ιθαγένειας με δήλωση για τη δεύτερη γενιά ήταν αντισυνταγματική. Η μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε το 2015 (Ν. 4332) θεμελιώνοντας το δικαίωμα ιθαγένειας. Η διοικητική πρακτική, όμως, δημιουργεί αναιρέσεις στην άσκησή...

ΔΙΔΩ: ενΔυνάµωση της προστασΙας των Δικαιωµάτων των ληπτών υπηρεσιΩν ψυχικής υγείας

ΔΙΔΩ: ενΔυνάµωση της προστασΙας των Δικαιωµάτων των ληπτών υπηρεσιΩν ψυχικής υγείας

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 30 μήνες

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η πανδημία του Covid-19 έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, ενώ επιτείνει την κατάσταση ατόμων που ταλανίζονται ήδη από προβλήματα ψυχικής υγείας. Με την αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης...

MeLiCo (Media Literacy με την υποστήριξη  του Coaching)

MeLiCo (Media Literacy με την υποστήριξη του Coaching)

Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Το έργο έχει στόχο την προώθηση της παιδείας στα ΜΜΕ, την εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τη λειτουργία, το περιεχόμενο, την αξία και τα εργαλεία των μέσων. Θα αντιμετωπίσει την έλλειψη εκπαίδευσης στη σωστή χρήση των ΜΜΕ και θα προσφέρει την δυνατότητα ελέγχου της αξιοπιστίας, της ποιότητας της πληροφορίας,...

map