Σύνολο: 85 έργα
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Εργαλείο Μέτρησης και Αξιολόγησης  Κοινωνικής Απόδοσης

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Εργαλείο Μέτρησης και Αξιολόγησης Κοινωνικής Απόδοσης

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Το έργο θα καλύψει το κενό που υπάρχει για ένα ολιστικό εργαλείο εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων έργων, δράσεων και επενδύσεων. Σε ένα κόσμο που αλλάζει λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των εξελίξεων στη βιοτεχνολογία και σε ένα περιβάλλον που η σημασία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,...

Θεμελιώνουμε την κοινωνία

Θεμελιώνουμε την κοινωνία

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 19

Ο στόχος του έργου είναι να υποστηριχθούν και να ενδυναμωθούν τα παιδιά των μειονεκτούντων ομάδων, καθώς και οι οικογένειές τους  για την κοινωνική ενσωμάτωσή τους και την ουσιαστική παραμονή των παιδιών στις σχολικές μονάδες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Στην περιοχή του Θριασίου διαμένει μεγάλος πληθυσμός από οικογένειες που...

Αυτό-υποβοήθηση της χρήσης χρηματοπιστωτικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών από την Τρίτη ηλικία

Αυτό-υποβοήθηση της χρήσης χρηματοπιστωτικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών από την Τρίτη ηλικία

Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 11

Το έργο αποσκοπεί στην κατάρτιση 200 ατόμων (60+) στην ασφαλή χρήση χρηματοπιστωτικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σε 10 πόλεις της Ελλάδας με μονοήμερα Εργαστηρίων Κατάρτισης (5ώρες) καθώς διαπιστώνεται ότι οι ηλικιωμένοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στη χρήση των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το μεγαλύτερο ποσοστό είτε κατανοεί το...

Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλους

Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλους

Φορέας Υλοποίησης: Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24

Απόρροια της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών μεταξύ άλλων ήταν η δραστική μείωση του μέσου εισοδήματος των πολιτών και η συρρίκνωση του  προϋπολογισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με αποτέλεσμα την δυσχερή πρόσβαση των πολιτών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.   Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του έργου είναι να συνηγορήσει για την...

Προτεραιότητα στη φύση

Προτεραιότητα στη φύση

Φορέας Υλοποίησης: Green Tank

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 6

Η στοχευμένη εκστρατεία συνηγορίας «Προτεραιότητα στη φύση» της δεξαμενής σκέψης για το περιβάλλον The Green Tank σκοπεύει στην επιρροή του νέου πολιτικού πλαισίου για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, με έμφαση στην Ελλάδα. Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι μία κρίση που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Είναι απαραίτητο...

map