Κοινωφελές Σωματείο αρωγής και φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία – Φροντίζω

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Δυτική ΕλλάδαΠελοπόννησος
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το σωματείο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» ιδρύθηκε το 2009 στην Πάτρα από εθελοντές επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και κοινωνικής φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Έχει ως βασικό σκοπό την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την υποστήριξη, προάσπιση των δικαιωμάτων & ενδυνάμωση ομάδων όπως: ηλικιωμένοι, χρόνιοι πάσχοντες, άτομα με άνοια και μέλη των οικογενειών τους.
Για να επιτύχει τους στόχους: υλοποιεί προγράμματα κατ’ οίκον παρέμβασης για οικογένειες που φροντίζουν άτομα με άνοια, λειτουργεί δομή αξιολόγησης μνήμης για άτομα άνω των 55 ετών, οργανώνει σεμινάρια για επαγγελματίες ή οικογενειακούς φροντιστές χρονίως πασχόντων, υλοποιεί προγράμματα σε συνεργασία με άλλους φορείς πάνω στη χρήση καινοτόμων εφαρμογών στην Τρίτη Ηλικία ενώ σε τακτική βάση πραγματοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε θέματα πρόληψης & αντιμετώπισης της άνοιας, ενεργούς και υγιούς γήρανσης. Ο φορέας διοικείται από 5μελές Δ.Σ., απασχολεί 6 άτομα προσωπικό και έχει 10 εθελοντές, είναι μέλος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Alzheimer ενώ έχει πάρει μέρος στο πρόγραμμα Accelerator του Higgs.
Έως σήμερα έχει προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ’ οίκον υποστήριξης σε 150 οικογένειες που φροντίζουν άτομα με άνοια, έχει πραγματοποιήσει περίπου 8.500 συνεδρίες κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους και άτομα με άνοια, πάνω από 200 αξιολογήσεις μνήμης, έχει εκπαιδεύσει 250 φροντιστές ανοϊκών ασθενών ενώ στις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης έχουν λάβει μέρος 1000 άτομα.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών