ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
€1.000.000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Σκοπός της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε δημόσιες συζητήσεις και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην προώθηση της ενεργού δράσης των πολιτών στα κοινά, στην προαγωγή του εθελοντισμού, καθώς και στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, καθώς και σχετικά με την ορθή χρήση των ΜΜΕ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω τις ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στην φόρμα που θα συμπληρώσετε θα πρέπει να επισυνάψετε τα παρακάτω έγγραφα και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Έντυπο αίτησης (λήψη από αρχεία / downloads)
2. Έντυπο προϋπολογισμού (λήψη από αρχεία / downloads)
3. Σε περίπτωση συνεργασιών, σύμβαση συνεργασίας φορέα υλοποίησης έργου και εταίρου (λήψη από αρχεία / downloads)

Υποβολή αίτησης
Αν έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό πατήστε εδώ.
Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό πατήστε εδώ.

Εφόσον διαβάσετε τα συνοδευτικά έγγραφα και έχετε απορίες, μπορείτε να τις απευθύνετε στο E-mail jlazarou@bodossaki.gr.