Στοπ ☹ μου Ανήκει

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
12
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
75.788,56 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
68.209,70 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Η σεξουαλική Κακοποίηση Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα που σοκάρει αλλά γρήγορα ξεχνιέται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με έκθεση του (2017) καταγγέλλει ότι τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θυματοποίησης απ’ ότι ο γενικός πληθυσμός.

Επιπρόσθετα, η έρευνα του φαινομένου είναι περιορισμένη. «Το Εργαστήρι», σε συνεργασία με την «ΕΣΤΙΑ» και την «Θεοτόκο», πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων ομάδων εστίασης με εκπροσώπους εμπλεκομένων μερών, διαπιστώνοντας ότι η πραγματική έκταση του προβλήματος παραμένει άγνωστη. Κυρίως γιατί, οι δράστες είναι άνθρωποι του οικογενειακού κα φιλικού περιβάλλοντος του θύματος. Η κακοποίηση δεν καταγγέλλεται και όταν τα άτομα με αναπηρία αποφασίζουν να μιλήσουν για την κακοποίησή τους, πολλές φορές, δεν γίνονται πιστευτά από τις αρχές.

Η κοινοπραξία θα επιδιώξει να συμβάλει στην καταπολέμηση του φαινόμενου της σεξουαλικής κακοποίησης στα άτομα με νοητική αναπηρία (ΑμεΝΑ) με την πιλοτική εφαρμογή ενός πρότυπου έργου που στοχεύει στην εκπαίδευση και ενημέρωση των Δημόσιων Υπηρεσιών Αρωγής, των Αστυνομικών αρχών και των ίδιων των ΑμεΝΑ.
Η πιλοτική εφαρμογή θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους και θα διεξαχθεί στους δήμους Φυλής, Μεταμόρφωσης, Περιστερίου, Ιλίου, Αχαρνών, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Ν.Φιλαδέλφεια- Ν.Χαλκηδόνα, Φιλοθέης – Ψυχικού.
Το έργο:
• Θα εκπαιδεύσει αποτελεσματικά στην αναγνώριση και καταγγελία φαινομένων Σεξουαλικής Κακοποίησης (ΑμεΝΑ), 150 ΑμεΝΑ ωφελούμενους των φορέων της κοινοπραξίας , 15 έως 40 ετών και ένα μέλος της οικογένειας τους
• Θα εκπαιδεύσει αποτελεσματικά επαγγελματίες υγείας των Δημόσιων Υπηρεσιών Αρωγής και των φορέων της κοινοπραξίας στην αναγνώριση φαινομένων Σεξουαλικής Κακοποίησης (ΑμεΝΑ) και στην παροχή αρωγής των θυμάτων και των οικογενειών τους· Επίσης, θα ενημερώσει και θα ενισχύσει στην ευαισθητοποίηση αστυνομικών υπαλλήλων όσον αφορά το φαινόμενο της Σεξουαλικής κακοποίησης των ΑμεΝΑ·

Επίσης, η κοινοπραξία, η οποία απαρτίζεται από το «Το Εργαστήρι», σε συνεργασία με την «ΕΣΤΙΑ» και την «Θεοτόκο», φορείς με μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης ΑμεΝΑ καθώς και στην εκπαίδευση ενηλικών, θα προτείνει ένα πιλοτικό σχέδιο και εργαλειοθήκη καλών πρακτικών και εκπαιδευτικών λύσεων, που είτε εφαρμόζονται στην Ελλάδα, ή από φορείς του εξωτερικού που έχουν ήδη αντιμετωπίσει αυτού του είδους τις προκλήσεις.