Σύνολο: 128 έργα
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δημοτικού και Γυμνάσιου με θέμα τον Οπτικό Γραμματισμό και τα Δικαιώματα του Παιδιού

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δημοτικού και Γυμνάσιου με θέμα τον Οπτικό Γραμματισμό και τα Δικαιώματα του Παιδιού

Φορέας Υλοποίησης: Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 2 μήνες

Το έργο αφορά στην επιμόρφωση 200 εκπαιδευτικών Δημοτικού & Γυμνασίου από όλη την Ελλάδα για θέματα προάσπισης δικαιωμάτων του παιδιού. Για τα σκοπό αυτό έχουν επιλεγεί δύο ταινίες μικρού μήκους με θέμα την παραβίαση άρθρων της διακήρυξης των δικαιωμάτων του παιδιού. Oι τίτλοι των ταινιών είναι: “My letter to...

Festival of Queer Approaches

Festival of Queer Approaches

Φορέας Υλοποίησης: Black Box

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Το έργο θα αντιμετωπίσει τις έμφυλες διακρίσεις, την ρατσιστική (σωματική/λεκτική) βια και την ελλιπή ορατότητα που υπάρχει στην καθημερινότητα των LGBTQI+ ατόμων. Είναι μεγάλη η έλλειψη ενημέρωσης για τα ζητήματα αυτά και περιορισμένη η ορατότητα των ατόμων αυτών, τόσο στo γενικό πληθυσμό της Ελλάδας  όσο και σε τοπικό επίπεδο...

Πανελλήνια Καμπάνια για την Ισότητα στο Γάμο

Πανελλήνια Καμπάνια για την Ισότητα στο Γάμο

Φορέας Υλοποίησης: Homo Evolution

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Το έργο “Πανελλήνια Καμπάνια για την Ισότητα στον Γάμο” που θα υλοποιήσει η Homo Evolution, έχει ως κεντρικό σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το αίτημα για ισότητα στο δικαίωμα στον γάμο στην Ελλάδα για τα ομόφυλα ζευγάρια, μέσα από την άμβλυνση ή/και άρση των στερεοτύπων, του στίγματος...

Σχεδία@CITY: Από την απομόνωση στην κοινωνική ενσωμάτωση

Σχεδία@CITY: Από την απομόνωση στην κοινωνική ενσωμάτωση

Φορέας Υλοποίησης: Διογένης ΜΚΟ

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Το έργο «Σχεδία@CITY: Από την απομόνωση στην κοινωνική ενσωμάτωσή» είναι ένα καινοτόμο έργο για την κοινωνική ενεργοποίηση συμπολιτών μας από ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες: άστεγοι, άνεργοι και γενικώς άνθρωποι που αποδεδειγμένα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτοί αποτελούν την βασική ομάδα στόχο. Για αυτούς και μαζί με...

Humanitas – Process Drama και Processwork: Από σκηνής για τα ανθρώπινα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ ατόμων εφηβικής ηλικίας

Humanitas – Process Drama και Processwork: Από σκηνής για τα ανθρώπινα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ ατόμων εφηβικής ηλικίας

Φορέας Υλοποίησης: Μουσικός & Δραματικός Σύλλογος «Ωδείον Αθηνών – 1871»

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Τα ΛΟΑΤΚΙ1  άτομα εφηβικής ηλικίας αποτελούν μία ευπαθή ομάδα μέσα στη σχολική κοινότητα και στο ευρύτερο περιβάλλον που ζουν ενώ παράλληλα διανύουν μια άκρως ευαίσθητη ηλικιακή περίοδο. Οι προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα είναι σημαντικές με αρνητικές επιπτώσεις τόσο για την υγεία τους, όσο και για τη συνοχή...

«Όλες δυνατές, όλοι ίσοι» – Σχολείο χωρίς στερεότυπα

«Όλες δυνατές, όλοι ίσοι» – Σχολείο χωρίς στερεότυπα

Φορέας Υλοποίησης: Women On Top

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Το έργο «Σχολείο χωρίς στερεότυπα» απαντά σε 3 προκλήσεις, που αφορούν κορίτσια και νέες γυναίκες στην Ελλάδα, οι οποίες τεκμηριώνονται από την ακαδημαϊκή έρευνα και από την εμπειρία του Women On Top. Τις διαφορές στην αντιμετώπιση αγοριών/κοριτσιών από τους/τις εκπαιδευτικούς και τη διαιώνιση των έμφυλων ανισοτήτων που προκαλούν Το...

Δικαιώματα παιδιών που ζουν σε ιδρύματα – «Τα Αόρατα Παιδιά»

Δικαιώματα παιδιών που ζουν σε ιδρύματα – «Τα Αόρατα Παιδιά»

Φορέας Υλοποίησης: Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την Εξωιδρυματική Κοινωνική Φροντίδα των Ανηλίκων – «Δικαίωμα στην Οικογένεια»

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 19 μήνες

Το έργο θα αντιμετωπίσει τη μεγάλη ανισότητα που βιώνουν τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα λόγω της παραβίασης των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά προβλέπονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. H ανισότητα οφείλεται στις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, την έλλειψη εποπτείας των ιδρυμάτων, μη εφαρμογής πολιτικών αποϊδρυματοποίησης,...

Human Rights for Beginners 2

Human Rights for Beginners 2

Φορέας Υλοποίησης: New Wrinkle

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Το Human Rights for Beginners 2 αποτελεί συνέχεια του Ηuman Rights for Beginners (HRFB) που υλοποιήθηκε το 2020 σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στοχεύει στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών πάνω σε ζητήματα, που θεωρούνται κρίσιμα για τον δημοκρατικό πολιτισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολικό περιβάλλον. Το Human Rights...

Κύκλος Υπερασπιστών των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Κύκλος Υπερασπιστών των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΙΖΑ – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Αναγνωρίζοντας ότι η σωματική κακοποίηση συνιστά παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τη  Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στόχος του προγράμματος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων & της ασφάλειας ευάλωτων παιδιών, με την έγκαιρη αναγνώριση υπόπτων περιστατικών σωματικής κακοποίησης από δημοσίους λειτουργούς & την αφύπνιση των πολιτών...

Μια αγκαλιά για την τρίτη e-λικία

Μια αγκαλιά για την τρίτη e-λικία

Φορέας Υλοποίησης: Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης InterMediaKT

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 22 μήνες

Το έργο απαντά στην ανάγκη της ισότιμης συμπερίληψης των ατόμων 65+ στον ψηφιακό κόσμο. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, οι μη φιλικές -για την τρίτη ηλικία- πλατφόρμες και τα στερεότυπα της κοινωνίας για τους ηλικιωμένους αποτρέπουν τα άτομα 65+ από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων που θα διευκόλυναν την καθημερινότητα και θα...

map