Σύνολο: 85 έργα
Ανοιχτή Κυψέλη: Προωθώντας την κοινωνική συνοχή και την ένταξη των γυναικών προσφύγων & μεταναστριών

Ανοιχτή Κυψέλη: Προωθώντας την κοινωνική συνοχή και την ένταξη των γυναικών προσφύγων & μεταναστριών

Φορέας Υλοποίησης: Μέλισσα

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 36

Η ενδυνάμωση των γυναικών προσφύγων είναι καθοριστική για την ενταξιακή τους πορεία στη χώρα υποδοχής, καθώς και για την ευρύτερη κοινωνική συνοχή. Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση μέσω μιας ολιστικής πρότασης η οποία ανταποκρίνεται στο εύρος των αναγκών, αναδεικνύοντας τη δυναμική, την ανθεκτικότητα και...

Πρόσβαση

Πρόσβαση

Φορέας Υλοποίησης: Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 20

Το έργο Πρόσβαση έχει ως στόχο να ενδυναμώσει ασυνόδευτους εφήβους και νέους πρόσφυγες και μετανάστες, ηλικίας 16-24 ετών[1]· να τους προσανανατολίσει προς μια ενεργητική στάση για τη ζωή και το μέλλον τους· να τους βοηθήσει να μεταβούν ομαλά στην ενηλικίωση, στην αυτονομία και ανεξαρτησία, και να γίνει η βάση...

Μαθαίνω ελληνικά…. στο μουσείο

Μαθαίνω ελληνικά…. στο μουσείο

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 16

Σχεδιασμός και υλοποίηση 200 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και έφηβους πρόσφυγες / μετανάστες στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας. Συγκεκριμένα 50 ομάδες των 15 ατόμων  θα συμμετέχουν σε σειρά 4 εκπαιδευτικών προγραμμάτων  που θα λάβουν χώρα στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας και σε συχνότητα 1 πρόγραμμα τον μήνα. Το έργο ...

Διεκδικούμε την αλλαγή! Επιμόρφωση στη συνηγορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Διεκδικούμε την αλλαγή! Επιμόρφωση στη συνηγορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Φορέας Υλοποίησης: Διεθνής Αμνηστία

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 18

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ένα πλήθος οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, με σημαντικό αντίκτυπο και εμπειρία, που σε μεγάλο βαθμό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν έκτακτες κοινωνικές συνθήκες. Έτσι, αντικειμενικά προέκυψε έλλειμμα στην ανάπτυξη στρατηγικών συνηγορίας, λογοδοσίας και εποπτείας, αφού οι έκτακτες συνθήκες καθόρισαν τις προτεραιότητες....

Gender Responsive, Accountable and Transparent (GREAT) Budgeting

Gender Responsive, Accountable and Transparent (GREAT) Budgeting

Φορέας Υλοποίησης: ActionAid

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24

Τo έργο στοχεύει στην τροφοδότηση των εφαρμοστικών εγκυκλίων της πρόσφατης νομοθεσίας για την ένταξη της οπτικής του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς με καλές πρακτικές, εργαλεία και προτάσεις σε επίπεδο ΟΤΑ, όπως θα αναπτυχθούν, μέσα από πιλοτικές τοπικές δράσεις ενεργού συμμετοχής των πολιτών και διάδρασης με Δήμους. Με στόχο την...

Φωτίζοντας τα βιβλία με την γραφή braille

Φωτίζοντας τα βιβλία με την γραφή braille

Φορέας Υλοποίησης: Σοροπτιμιστικός όμιλος Βόλου Θέτις

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 5

Σκοπός του έργου είναι να δοθεί η ευκαιρία σε άτομα με αναπηρία όρασης να αποκτήσουν πρόσβαση στον χώρο της σύγχρονης λογοτεχνίας. Στο Βόλο λειτουργεί το  Σωματείο ατόμων με αναπηρία όρασης Νομού Μαγνησίας «Μάγνητες τυφλοί» με εγγεγραμμένα 214 μέλη ηλικίας από 10 έως 70 ετών. Τα άτομα αυτά έχουν πολύ...

Μαθήματα Οικονομίας

Μαθήματα Οικονομίας

Φορέας Υλοποίησης: Women On Top

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 6

Το χάσμα στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό μεταξύ αντρών και γυναικών αποτελεί μια καλά τεκμηριωμένη πραγματικότητα διεθνώς και στην Ελλάδα αγγίζει τις 3 ποσοστιαίες μονάδες (45% για τους άντρες έναντι 42% για τις γυναίκες, ποσοστό ήδη χαμηλό ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ). Οι γυναίκες, παρότι ζουν κατά μέσο όρο περισσότερο από...

Φτιάχνουμε το δικό μας ψηφιακό παιχνίδι

Φτιάχνουμε το δικό μας ψηφιακό παιχνίδι

Φορέας Υλοποίησης: Παιδική Βιβλιοθήκη

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 4

Παιδιά και έφηβοι προσκαλούνται να παρέμβουν σε απλές δομές ψηφιακών παιχνιδιών (video games), μέσα από τις οδηγίες των συντονιστών, με σκοπό να διαμορφώσουν με τον δικό τους τρόπο τους χαρακτήρες και το περιβάλλον ενός παιχνιδιού, να γνωριστούν με βασικούς κανόνες προγραμματισμού και να συνεργαστούν για την δημιουργία ενός σύνθετου...

Επισκεπτήριο

Φορέας Υλοποίησης: Πρόσωπο ΑΜΚΕ

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 6

Φανταστείτε την εικόνα μιας μικρής παράστασης σε ένα μονόκλινο θάλαμο του Αγίου Σάββα. Η παράσταση στο είδος της κοντεύει τις πεντακόσιες από την ομάδα. Τα πρόσωπα των θεατών διαρκώς αλλάζουν. Είναι άνθρωποι ασθενείς και χρόνια παθόντες, στο περιθώριο της υγείας τους. Είναι παραστάσεις μέσα σε δωμάτια Νοσοκομείων και η...

Planet G(reece)

Planet G(reece)

Φορέας Υλοποίησης: Exile Room

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 14

Το Planet G(reece) είναι ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλείται να αντιμετωπίσει την απουσία επαρκών, εναλλακτικών και ισότιμων μορφών επαγγελματικού προσανατολισμού για παιδιά Ελλήνων και μεταναστών. Σκοπός του είναι να διευρύνει το φάσμα των επαγγελματικών επιλογών και προοπτικών τους σε απρόσμενα πεδία, να προωθήσει τη μεταξύ τους συνεργασία και...

map