Μια αγκαλιά για την τρίτη e-λικία

ΕΤΑΙΡΟΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
22 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
88.855,46 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
79.969,92 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΔυτική ΕλλάδαΉπειροςΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτη

Το έργο απαντά στην ανάγκη της ισότιμης συμπερίληψης των ατόμων 65+ στον ψηφιακό κόσμο. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, οι μη φιλικές -για την τρίτη ηλικία- πλατφόρμες και τα στερεότυπα της κοινωνίας για τους ηλικιωμένους αποτρέπουν τα άτομα 65+ από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων που θα διευκόλυναν την καθημερινότητα και θα βελτίωναν την ποιότητα ζωής τους. Σε μια εποχή, όπου οι υπηρεσίες του κράτους, των τραπεζών, των αγορών, ακόμα και οι ιατρικές υπηρεσίες ψηφιοποιούνται, το δικαίωμα της ισότιμης συμπερίληψης στον ψηφιακό κόσμο αφορά όλους ανεξαρτήτως ηλικίας.

Το έργο «Μια αγκαλιά για την τρίτη e-λικία» στοχεύει στην προάσπιση του δικαιώματος της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής των ατόμων 65+ στον ψηφιακό κόσμο και υλοποιείται σε διάστημα 22 μηνών σε 5 πόλεις της Ελλάδας (Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Αθήνα).

Η εφαρμογή «Hug65+», θα αναπτυχθεί από την InterMediaKT μαζί με 20 άτομα 65+ δημιουργώντας ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαλείο για τα δικαιώματα της τρίτης ηλικίας φτιαγμένο από εκείνους για εκείνους. Μέσω (και) της εφαρμογής 400 ωφελούμενοι θα εκπαιδευτούν στα δικαιώματά τους και στον τρόπο που θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να μοιράζονται τις ψηφιακές ανάγκες τους. Οι εκπαιδεύσεις θα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των 2 εταίρων.

Η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα προβάλει τις πραγματικές δυσκολίες 10 ατόμων 65+ στο ψηφιακό περιβάλλον και η διοργάνωση προβολών και ανοιχτών συζητήσεων με 240 άτομα από 5 πόλεις, οργανώνεται από την People Behind και τους τοπικούς συνεργάτες του έργου. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη βαθύτερη κατανόηση των αναγκών και την άρση των στερεοτύπων για τους ηλικιωμένους. Τέλος, θα διοργανωθούν 12 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εργαζομένους 12 εταιρειών τεχνολογίας και επικοινωνίας, με στόχο την κατάρτιση και ευαισθητοποίησή τους στο δικαίωμα συμπερίληψης της τρίτης ηλικίας στον ψηφιακό κόσμο, ώστε οι πλατφόρμες και οι ιστοσελίδες που δημιουργούν να είναι περισσότερο φιλικές για την τρίτη ηλικία.