Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης InterMediaKT

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η InterMediaKT είναι μια Α.Μ.Κ.Ε με έδρα στην Πάτρα η οποία ιδρύθηκε το 2012. Λειτουργεί ως μεσάζων για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καινοτομία. Μέσω τεχνολογικών εργαλείων, συνεργασιών και ανταλλαγής καλών πρακτικών, προσπαθεί να πετύχει τον κύριο στόχο της, τη Μεταφορά Γνώσης.

Κύριος σκοπός του οργανισμού είναι η υποστήριξη και η ενδυνάμωση των δράσεων της νεανικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη ψηφιακών και βασικών δεξιοτήτων (soft skills) ή δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και συνολικά η ένταξη των ευπαθών ομάδων μέσω εκπαίδευσης, κατάρτισης και προώθησης της ενεργού συμμετοχής, της κοινωνικής συνοχής και του εθελοντισμού.

Η InterMediaKT στελεχώνεται από νέους επαγγελματίες διαφορετικών κλάδων και πλαισιώνεται από μια δυναμική ομάδα εξωτερικών συνεργατών, διαφόρων ειδικοτήτων. Την ομάδα συμπληρώνουν ενθουσιώδεις εθελοντές από την Πάτρα και το εξωτερικό.

Μέχρι στιγμής, ο οργανισμός μετρά περισσότερες από 35 συμμετοχές σε τοπικά και διακρατικά έργα μαζί με πολλές ακόμη εθελοντικές δράσεις. Απαριθμεί 24.000 άμεσα ωφελούμενους, ενώ το έργο της έχει βραβευτεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Tην τελευταία διετία, η InterMediaKT έχει επενδύσει στην διαφάνεια και την εξωστρέφεια, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα αξιολόγησης ΘΑΛΗΣ II.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων