Σύνολο: 128 έργα
Ουσιαστική σύμπραξη Ελληνικών φορέων και Αρχών για την ενίσχυση της στήριξης και προστασίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ), κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω αξιοποίησης καλών πρακτικών της Αστυνομίας της Ισλανδίας

Ουσιαστική σύμπραξη Ελληνικών φορέων και Αρχών για την ενίσχυση της στήριξης και προστασίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ), κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω αξιοποίησης καλών πρακτικών της Αστυνομίας της Ισλανδίας

Φορέας Υλοποίησης: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 15 μήνες

Στην Ελλάδα, στην καθημερινή πρακτική στήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ) & των παιδιών τους, παρατηρούνται ελλείψεις συντονισμού & δικτύωσης των αρμόδιων φορέων, έλλειψη κοινού πρωτοκόλλου αντιμετώπισης περιστατικών, εκπαίδευσης επαγγελματιών κ.ά. Στην αντιμετώπιση της ΕΒ εμπλέκονται πολλά συστήματα που δρουν διαδοχικά, χωρίς διασύνδεση & ενεργοποιούνται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ενεργειών...

Ώρα να μιλήσεις!

Ώρα να μιλήσεις!

Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Κυριών Δράμας

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 14 μήνες

Το έργο «Ώρα να Μιλήσεις» υλοποιείται από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας (ΕΚΔ-ΣΑΦ). Σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης φορέων στο Νομό Δράμας που ασχολούνται με το θύτη της έμφυλης βίας. Επίσης, στοχεύει στην αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας στα θύματα της έμφυλης βίας. Τέλος, επιδιώκει να αντιμετωπίσει την...

Σχέδιο δράσης για την καταγραφή της ρητορικής μίσους από τις οργανώσεις του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Σχέδιο δράσης για την καταγραφή της ρητορικής μίσους από τις οργανώσεις του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Φορέας Υλοποίησης: Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Το Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς με το έργο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (Δίκτυο), συνεισφέροντας την εξειδίκευσή του στην καταγραφή της ρητορικής μίσους. Θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στο ζήτημα αυτό και στην κοινωνική...

SAFE-NET: Δημιουργία Δικτύου Ασφαλείας για κορίτσια θύματα διαδικτυακής βίας

SAFE-NET: Δημιουργία Δικτύου Ασφαλείας για κορίτσια θύματα διαδικτυακής βίας

Φορέας Υλοποίησης: Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 28 μήνες

Η διαδικτυακή βία έχει ως αποδέκτη κυρίως γυναίκες και κορίτσια, με τις νέες γυναίκες και τα έφηβα κορίτσια να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο κακοποίησης και παρενόχλησης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ το 73% των γυναικών έχουν υποστεί κάποια μορφή διαδικτυακής βίας . Η διαδικτυακή κακοποίηση και παρενόχληση προέρχεται, ενισχύει...

Do the human right thing – Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων

Do the human right thing – Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Τα δικαιώματα στη στέγαση, στην υγεία και στην απασχόληση είναι τρεις βασικές πτυχές για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Το έργο αποσκοπεί στη συστηματική ανάδειξη των παραβιάσεων των δικαιωμάτων προσφύγων/ισσών και αιτούντων/σών διεθνή προστασία, ιδίως ως προς τα τρία παραπάνω θεμελιώδη δικαιώματα,μέσα από ένα πλέγμα πολυεπίπεδων και πολυδιάστατων δράσεων με πολλαπλές...

TRACE – Μεταμορφώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας

TRACE – Μεταμορφώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας

Φορέας Υλοποίησης: Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης Κλινικών Δεξιοτήτων

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 14 μήνες

Το έργο θα αντιμετωπίσει την ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών υγείας στα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) προσφέροντας κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία σε φοιτητές και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας) και της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας περίθαλψης (Νοσοκομεία). Παρά την μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε ΑμεΑ,...

Ρώτα έναν οικονομολόγο

Ρώτα έναν οικονομολόγο

Φορέας Υλοποίησης: The E square project

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται διεθνώς και ιδιαίτερα σε χώρες με πολύπλοκες δομές αγορών είναι ο οικονομικός αναλφαβητισμός. Οικονομικά αναλφάβητος θεωρείται όποιος δεν διαθέτει τις βασικές και απαραίτητες οικονομικές γνώσεις ώστε να λάβει συνετές αποφάσεις πάνω σε ζητήματα δανεισμού, αποταμίευσης, συνταξιοδότησης, επένδυσης, αγοράς κα. με επίγνωση όλων των...

Φόρουμ  Νεολαίας  Πολιτιστικής  Διπλωματίας – ΑΓΟΡΑ

Φόρουμ Νεολαίας Πολιτιστικής Διπλωματίας – ΑΓΟΡΑ

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Η πρωτοβουλία «Φόρουμ Νεολαίας Πολιτιστικής Διπλωματίας – ΑΓΟΡΑ» θα αποτελέσει το έναυσμα για τη συμμετοχή των προβληματιζόμενων νέων στη θεμελίωση ενός νέου κοινωνικού διαλόγου για την ελληνική Πολιτιστική ταυτότητα. Λαμβάνοντας μέρος, οι συμμετέχοντες (κυρίως φοιτητές) θα έχουν την ευκαιρία να αποτελέσουν κομμάτι ενός θεσμού που πραγματώνει την πεμπτουσία του...

Επιμόρφωση στον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την καταγραφή επιχειρημάτων αναγνώρισης ψευδών ειδήσεων

Επιμόρφωση στον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την καταγραφή επιχειρημάτων αναγνώρισης ψευδών ειδήσεων

Φορέας Υλοποίησης: Ο Σπόρος

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχει τεράστια παραγωγή ειδήσεων και πληροφοριών που προέρχονται από επίσημους, ανεπίσημους φορείς ενημέρωσης ακόμα και από εξειδικευμένα άτομα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σχετική ενημέρωση από φορείς, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η ανάλυση της κάθε είδησης και πληροφορίας. Σε αυτό το πλαίσιο ,το πρόγραμμα έχει...

Δράση για Ζωντανό Αλσύλλιο Κλεισόβης

Δράση για Ζωντανό Αλσύλλιο Κλεισόβης

Φορέας Υλοποίησης: Το Μεσολόγγι των Ντόπιων

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 3 μήνες

Η δύσκολη πανδημική περίοδος που ξεκίνησε στις αρχές του 2020, δημιούργησε νέα κοινωνικά δεδομένα, όπως την αποφυγή συνωστισμού σε κλειστούς χώρους που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Για τον λόγο αυτό μεγάλο ποσοστό των πολιτών επιλέγει πλέον να περνά τον ελεύθερο χρόνο του σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους όπως...

map