Σύνολο: 128 έργα
Αειθαλία: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά

Αειθαλία: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά

Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα κατά κανόνα περιορίζουν την κοινωνική συμμετοχή τους στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ έχουν μικρά περιθώρια παράτασης του εργασιακού τους βίου. Και ενώ αποτελούν πολύτιμο κοινωνικό πόρο, περιθωριοποιούνται, βιώνουν αρνητικά στερεότυπα και υιοθετούν παθητικό τρόπο ζωής που αποβαίνει σε βάρος της υγείας τους. Η πρόκληση της...

Red Umbrella Athens – Ενδυναμώνοντας τα άτομα που εργάζονται στο σεξ

Red Umbrella Athens – Ενδυναμώνοντας τα άτομα που εργάζονται στο σεξ

Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας Θετική Φωνή

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Ο κοινωνικός στιγματισμός και αποκλεισμός που βιώνουν τα άτομα που εργάζονται στο σεξ είναι κατά βάση αχαρτογράφητος στην Ελλάδα. Η εμπειρία του συλλόγου στο πεδίο συμπίπτει με τη διεθνή βιβλιογραφία πάνω στο θέμα δείχνοντας την πολυδιάστατη φύση του αποκλεισμού αυτού μιας και η σύνδεση με τις διάφορες μειονοτικές ταυτότητες...

Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας των Οργανώσεων που Δραστηριοποιούνται στην Περίθαλψη Άγριων Ζώων στην Ελλάδα

Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας των Οργανώσεων που Δραστηριοποιούνται στην Περίθαλψη Άγριων Ζώων στην Ελλάδα

Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΑΝΙΜΑ

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας τουλάχιστον 12 οργανώσεων και φορέων που ασχολούνται με την περίθαλψη της άγριας ζωής στην Ελλάδα και θα εστιάσει στα παρακάτω προβλήματα: – Μειωμένη επικοινωνία και έλλειψη συντονισμένης δράσης – Απουσία κοινού πλαισίου λειτουργίας και σωστών πρακτικών – Μειωμένες δυνατότητες...

Παρατηρητήριο για την Τέχνη στη Φυλακή «ALL2GATHER»

Παρατηρητήριο για την Τέχνη στη Φυλακή «ALL2GATHER»

Φορέας Υλοποίησης: ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Το Παρατηρητήριο για την Τέχνη στη Φυλακή «ALL2GATHER» έρχεται να καλύψει την ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας ενός δικτύου/αρχείου καλλιτεχνικών και ανθρωπιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών που λαμβάνουν χώρα εντός κι εκτός των φυλακών, στο πλαίσιο των ΣΔΕ ή άλλης υποστηρικτικής δομής, υπό μορφή άτυπης εκπαίδευσης ή εθελοντικών προγραμμάτων, αλλά και...

1ο Συνέδριο Νέας Γενιάς του Διαστήματος

1ο Συνέδριο Νέας Γενιάς του Διαστήματος

Φορέας Υλοποίησης: Space Innovation

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 4 μήνες

Ζώντας στην 2η Εποχή του Διαστήματος (2nd Space Age), η Ελλάδα έχει γνωρίσει μια πρωτοφανή ανάπτυξη στον Τομέα των Διαστημικών Τεχνολογιών στον πυλώνα της Κοινωνίας των Πολιτών. Από το 2014 έχουν λειτουργήσει ή επαναλειτουργήσει περισσότεροι από 13 μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, φοιτητικές και άτυπες ομάδες που ηγούνται νέοι και έχουν...

Δημιουργία Δικτύου Παρατριχώνιων Οργανώσεων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής του Θέρμου και Αγρινίου

Δημιουργία Δικτύου Παρατριχώνιων Οργανώσεων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής του Θέρμου και Αγρινίου

Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Δημιουργικότητας – Έρευνας – Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Τα τελευταία χρόνια ο σύγχρονος τρόπος ζωής επηρεάζει ακόμα και περιοχές όπως αυτές των παραλίμνιων οικισμών της Λίμνης Τριχωνίδας με τα πλουσιότερα οικοσυστήματα στην Ελλάδα. Παρά την άμεση σχέση των κατοίκων με τη φύση, παρατηρείται η ανάπτυξη μιας απόστασης σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός δικτύου Παρατριχώνιων...

Χάρτης Επιβίωσης στο Ηράκλειο Κρήτης

Χάρτης Επιβίωσης στο Ηράκλειο Κρήτης

Φορέας Υλοποίησης: Θάλασσα Αλληλεγγύης

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης ζουν και εργάζονται πολλοί μετανάστες, μόνοι ή με τις οικογένειες τους. Στην ίδια περιοχή εν μέσω των προγραμμάτων ένταξης ESTIA και HELIOS έχουν έρθει επίσης πολλοί πρόσφυγες, οι πιο πολλοί με την οικογένεια τους, που παραμένουν και μετά την λήξη των προγραμμάτων αυτών....

Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη

Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη

Φορέας Υλοποίησης: Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο – MedINA

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Η συνεχιζόμενη εγκατάλειψη της υπαίθρου, η έλλειψη ολοκληρωμένης πολιτικής «εκ των άνω» στήριξης και ο χαμηλός βαθμός ανάπτυξης της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) οδηγούν στη συρρίκνωση του δυναμισμού και των αναπτυξιακών προοπτικών της περιφέρειας. Η ενθάρρυνση «εκ των έσω» πρωτοβουλιών αειφόρου τοπικής ανάπτυξης – ενεργοποιώντας και ενδυναμώνοντας τους τοπικούς...

Grow4autism: Δικτύωση – Συνεργασία – Ενδυνάμωση – Βιωσιμότητα

Grow4autism: Δικτύωση – Συνεργασία – Ενδυνάμωση – Βιωσιμότητα

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 13 μήνες

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό: Σύλλογοι ατόμων με ΔΑΦ ή γονέων και φροντιστών τους καθώς και φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας . Παρότι ο σκοπός και οι στόχοι των συλλόγων είναι συναφείς ή κοινοί,...

Patient Hub

Patient Hub

Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Το “Patient Hub” αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων της Εθνικής Συνομοσπονδίας των συλλόγων ασθενών της χώρας, με σκοπό να ενδυναμώσει την εξωστρέφεια, την επιδραστικότητα, τη διοικητική αυτοτέλεια, την οικονομική βιωσιμότητα και ασφαλώς τη συνεργασία των συλλόγων ασθενών και των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Η...

map