Σύνολο: 119 έργα
Patient Hub

Patient Hub

Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Το “Patient Hub” αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων της Εθνικής Συνομοσπονδίας των συλλόγων ασθενών της χώρας, με σκοπό να ενδυναμώσει την εξωστρέφεια, την επιδραστικότητα, τη διοικητική αυτοτέλεια, την οικονομική βιωσιμότητα και ασφαλώς τη συνεργασία των συλλόγων ασθενών και των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Η...

Δίκτυο Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης‎ του ΟΗΕ

Δίκτυο Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης‎ του ΟΗΕ

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Oι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs, ΣΒΑ) του ΟΗΕ αποτελούν μια επείγουσα έκκληση για δράση από όλες τις χώρες – αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες. Οι Στόχοι βασίζονται στην εκτίμηση ότι η καταπολέμηση της φτώχειας θα πρέπει να συνοδεύεται από στρατηγικές που βελτιώνουν την υγεία και την εκπαίδευση, μειώνουν τις...

WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών-Δημόσιων Φορέων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών-Δημόσιων Φορέων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Φορέας Υλοποίησης: Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Το έργο “WeOpenGov” αντιμετωπίζει την ανάγκη δημιουργίας μόνιμου πολυσυμμετοχικού δικτύου-φόρουμ κοινωνίας πολιτών και δημόσιων φορέων για την ανοιχτή διακυβέρνηση. Η κύρια πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει είναι η αποσπασματική συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών στην χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση δημόσιων πολιτικών για την ανοιχτή διακυβέρνηση. Άλλες προκλήσεις είναι το...

Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και προαγωγής της ισότητας των φυλών στην περιφερειακή ενότητα των Κυκλάδων

Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και προαγωγής της ισότητας των φυλών στην περιφερειακή ενότητα των Κυκλάδων

Φορέας Υλοποίησης: Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Σύμφωνα με τα δεδομένα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων το 2020, η Ελλάδα κατείχε με ποσοστό 52.2% την τελευταία θέση σε σχέση με την έμφυλη ισότητα. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της ΓΓΟΠΙΦ, το φαινόμενο της βίας διατηρείται και συντηρείται σε όλη την επικράτεια. Στόχος...

Καταπολέμηση των έμφυλων στερεότυπων στην πρώτη σχολική ηλικία STEM

Καταπολέμηση των έμφυλων στερεότυπων στην πρώτη σχολική ηλικία STEM

Φορέας Υλοποίησης: Επιστήμη Επικοινωνία

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Το έργο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα υψηλά επίπεδα ανισότητας των φύλων στην Ελλάδα στην επιστήμη και στην τεχνολογία, μέσω της εκπαίδευσης STEM, καθώς βάσει ερευνών γνωρίζουμε πως τα ποσοστά των γυναικών/κοριτσιών που επιλέγουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς STEM, παραμένουν πολύ χαμηλότερα από αυτά των αντρών/αγοριών. Το έργο επιτυγχάνει τους...

Πράσινα Νερά – Δίκτυο για την αειφορική ανάπτυξη θαλάσσιας δραστηριότητας

Πράσινα Νερά – Δίκτυο για την αειφορική ανάπτυξη θαλάσσιας δραστηριότητας

Φορέας Υλοποίησης: Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Η Θεσσαλονίκη είναι μια παραλιμενική πόλη και πολλές φορές οι σχέσεις των πολιτών με το θαλάσσιο περιβάλλον δεν είναι αρμονικές. Συχνά τίθενται θέματα ανθρώπινης παρέμβασης σε βάρος του περιβάλλοντος (π.χ. ανθρώπινα απορρίμματα, ηχορύπανση σε υδροβιότοπους). Επιπλέον, συχνά η θάλασσα γίνεται πεδίο ατυχημάτων γιατί δεν τηρούνται κανόνες ασφαλείας στο νερό....

Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 17 μήνες

Η ανώτατη εκπαίδευση και η επιστημονική έρευνα είναι κατεξοχήν τομείς που βασίζονται στην αξία του ατόμου και των ατομικών επιτευγμάτων, παρόλ’ αυτά, χαρακτηρίζονται από βαθιές έμφυλες ανισότητες και προκαταλήψεις. Η Ελλάδα παρουσιάζει μια εικόνα υστέρησης στον τομέα αυτό, όπως αποτυπώνεται σε έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έμφυλες ανισότητες διαπερνούν,...

Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα

Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ)

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Παρά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε επίπεδο νομοθετικών παρεμβάσεων, η ισότητα φύλων στην Ελλάδα δεν έχει εξασφαλιστεί ουσιωδώς. Ο γλωσσικός σεξισμός αποτελεί μια πολύ διαδεδομένη μορφή σεξισμού. Συνιστά την έμφυλη διάκριση που αντικατοπτρίζεται στη γλώσσα και απέκτησε ακόμα μία διάσταση την τελευταία δεκαετία λόγω της διαρκώς αυξανόμενης...

Equalgen – Νέες και Νέοι για την Ισότητα των Φύλων

Equalgen – Νέες και Νέοι για την Ισότητα των Φύλων

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (ΚΓΜΕ) Διοτίμα

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Παρότι η ισότητα των φύλων είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ε.Ε., η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία ως προς την επίτευξή της. Η έμφυλη βία, με το σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος που συνεπάγεται, επηρεάζει τη ζωή πλήθους ατόμων, κυρίως γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+. Το έργο «Equalgen» απευθύνεται σε πολλαπλές...

Safe At Work

Safe At Work

Φορέας Υλοποίησης: ActionAid

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Το Safe at Work στοχεύει στην καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. Τo έργο είναι συνέχεια της πανελλαδικής έρευνας «Δεν είναι αυτή η δουλειά μας» (ActionAid, 2020), σύμφωνα με την οποία το 85% των γυναικών στην Ελλάδα έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία και υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση του...

map