Σύνολο: 113 έργα
Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 17 μήνες

Η ανώτατη εκπαίδευση και η επιστημονική έρευνα είναι κατεξοχήν τομείς που βασίζονται στην αξία του ατόμου και των ατομικών επιτευγμάτων, παρόλ’ αυτά, χαρακτηρίζονται από βαθιές έμφυλες ανισότητες και προκαταλήψεις. Η Ελλάδα παρουσιάζει μια εικόνα υστέρησης στον τομέα αυτό, όπως αποτυπώνεται σε έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έμφυλες ανισότητες διαπερνούν,...

Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα

Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ)

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Παρά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε επίπεδο νομοθετικών παρεμβάσεων, η ισότητα φύλων στην Ελλάδα δεν έχει εξασφαλιστεί ουσιωδώς. Ο γλωσσικός σεξισμός αποτελεί μια πολύ διαδεδομένη μορφή σεξισμού. Συνιστά την έμφυλη διάκριση που αντικατοπτρίζεται στη γλώσσα και απέκτησε ακόμα μία διάσταση την τελευταία δεκαετία λόγω της διαρκώς αυξανόμενης...

Equalgen – Νέες και Νέοι για την Ισότητα των Φύλων

Equalgen – Νέες και Νέοι για την Ισότητα των Φύλων

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (ΚΓΜΕ) Διοτίμα

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Παρότι η ισότητα των φύλων είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ε.Ε., η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία ως προς την επίτευξή της. Η έμφυλη βία, με το σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος που συνεπάγεται, επηρεάζει τη ζωή πλήθους ατόμων, κυρίως γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+. Το έργο «Equalgen» απευθύνεται σε πολλαπλές...

Safe At Work

Safe At Work

Φορέας Υλοποίησης: ActionAid

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Το Safe at Work στοχεύει στην καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. Τo έργο είναι συνέχεια της πανελλαδικής έρευνας «Δεν είναι αυτή η δουλειά μας» (ActionAid, 2020), σύμφωνα με την οποία το 85% των γυναικών στην Ελλάδα έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία και υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση του...

Eνδυνάμωση νεαρών γυναικών Ρομά σε θέματα υγείας, πρόληψης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων: μία νέα μεθοδολογική προσέγγιση

Eνδυνάμωση νεαρών γυναικών Ρομά σε θέματα υγείας, πρόληψης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων: μία νέα μεθοδολογική προσέγγιση

Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Prolepsis

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 28 μήνες

Οι Ρομά αποτελούν την πιο ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα της χώρας. Σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό το προσδόκιμο ζωής τους είναι μικρότερο κατά 1 δεκαετία, παρατηρείται αυξημένη επίπτωση μεταδιδόμενων και χρόνιων νοσημάτων καθώς και υψηλός επιπολασμός παραγόντων κινδύνου χρόνιων νοσημάτων (π.χ. παχυσαρκία, κάπνισμα). Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την...

Ουσιαστική σύμπραξη Ελληνικών φορέων και Αρχών για την ενίσχυση της στήριξης και προστασίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ), κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω αξιοποίησης καλών πρακτικών της Αστυνομίας της Ισλανδίας

Ουσιαστική σύμπραξη Ελληνικών φορέων και Αρχών για την ενίσχυση της στήριξης και προστασίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ), κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω αξιοποίησης καλών πρακτικών της Αστυνομίας της Ισλανδίας

Φορέας Υλοποίησης: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 15 μήνες

Στην Ελλάδα, στην καθημερινή πρακτική στήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ) & των παιδιών τους, παρατηρούνται ελλείψεις συντονισμού & δικτύωσης των αρμόδιων φορέων, έλλειψη κοινού πρωτοκόλλου αντιμετώπισης περιστατικών, εκπαίδευσης επαγγελματιών κ.ά. Στην αντιμετώπιση της ΕΒ εμπλέκονται πολλά συστήματα που δρουν διαδοχικά, χωρίς διασύνδεση & ενεργοποιούνται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ενεργειών...

Ώρα να μιλήσεις!

Ώρα να μιλήσεις!

Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Κυριών Δράμας

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 14 μήνες

Το έργο «Ώρα να Μιλήσεις» υλοποιείται από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας (ΕΚΔ-ΣΑΦ). Σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης φορέων στο Νομό Δράμας που ασχολούνται με το θύτη της έμφυλης βίας. Επίσης, στοχεύει στην αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας στα θύματα της έμφυλης βίας. Τέλος, επιδιώκει να αντιμετωπίσει την...

Σχέδιο δράσης για την καταγραφή της ρητορικής μίσους από τις οργανώσεις του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Σχέδιο δράσης για την καταγραφή της ρητορικής μίσους από τις οργανώσεις του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Φορέας Υλοποίησης: Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Το Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς με το έργο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (Δίκτυο), συνεισφέροντας την εξειδίκευσή του στην καταγραφή της ρητορικής μίσους. Θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στο ζήτημα αυτό και στην κοινωνική...

SAFE-NET: Δημιουργία Δικτύου Ασφαλείας για κορίτσια θύματα διαδικτυακής βίας

SAFE-NET: Δημιουργία Δικτύου Ασφαλείας για κορίτσια θύματα διαδικτυακής βίας

Φορέας Υλοποίησης: Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 28 μήνες

Η διαδικτυακή βία έχει ως αποδέκτη κυρίως γυναίκες και κορίτσια, με τις νέες γυναίκες και τα έφηβα κορίτσια να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο κακοποίησης και παρενόχλησης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ το 73% των γυναικών έχουν υποστεί κάποια μορφή διαδικτυακής βίας . Η διαδικτυακή κακοποίηση και παρενόχληση προέρχεται, ενισχύει...

Do the human right thing – Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων

Do the human right thing – Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Τα δικαιώματα στη στέγαση, στην υγεία και στην απασχόληση είναι τρεις βασικές πτυχές για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Το έργο αποσκοπεί στη συστηματική ανάδειξη των παραβιάσεων των δικαιωμάτων προσφύγων/ισσών και αιτούντων/σών διεθνή προστασία, ιδίως ως προς τα τρία παραπάνω θεμελιώδη δικαιώματα,μέσα από ένα πλέγμα πολυεπίπεδων και πολυδιάστατων δράσεων με πολλαπλές...

map