Χάρτης Επιβίωσης στο Ηράκλειο Κρήτης

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
6 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
3.940,00 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
3.546,00 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κρήτη

Στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης ζουν και εργάζονται πολλοί μετανάστες, μόνοι ή με τις οικογένειες τους. Στην ίδια περιοχή εν μέσω των προγραμμάτων ένταξης ESTIA και HELIOS έχουν έρθει επίσης πολλοί πρόσφυγες, οι πιο πολλοί με την οικογένεια τους, που παραμένουν και μετά την λήξη των προγραμμάτων αυτών. Μέσω του προγράμματος του κοινωνικού εργαστηρίου δημιουργικής ένταξης που αναπτύσσει η οργάνωση, έρχεται σε επαφή με αυτές τις μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες σε καθημερινή βάση. Τα προβλήματα τους πολλά, αλλά ένα από τα κύρια είναι η έλλειψη πληροφόρησης για το που και πως θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν πάνω σε καίρια θέματα τους όπως η πρόσβαση σε υπηρεσίες, στην αγορά εργασίας, στην υγεία, στα δικαιώματα τους. Από την αρχή της πανδημίας του COVID-19, αυτές οι ομάδες μαζί με άλλες όπως οι άνεργοι και άστεγοι Έλληνες, έχουν πιεστεί περαιτέρω και η πρόσβαση μέσω ηλεκτρονικών μέσων δυσχεραίνει ακόμα πιο πολύ την κατάσταση.

Ο σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου φορέων και οργανώσεων όπου με σεμινάρια κατατόπισης, παράγωγη πληροφοριακού υλικού και ενός μόνιμου ιστότοπου θα μπορέσει να φέρει όλες αυτές τις πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους, στην γλώσσα τους, μετανάστες ή ντόπιους, αυτή δε η πληροφορία θα είναι βασισμένη στις ανάγκες των ιδίων, προσφύγων, μεταναστών αλλά και ντόπιων που αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Μέσω συναντήσεων και διαβούλευσης με τους υπάρχοντες φορείς θα θα φτιαχτεί ένας χάρτης επιβίωσης στο Ηράκλειο Κρήτης με πληροφορίες για όλες τις οργανώσεις και φορείς, με τις υπηρεσίες και τα κριτήρια που υπάρχουν, ποιες ανάγκες μπορούν να καλύψουν και ποιες ανάγκες δεν καλύπτονται. Έτσι θα υπάρχει μια μόνιμη διάδραση μεταξύ των φορέων και του εξυπηρετούμενου κοινού. Με αυτόν τον τρόπο θα βρεθούν και πιο κοντά οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, θα μπορούν να βρίσκονται μαζί και να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις αλλά και να παίρνουν μαζί πρωτοβουλίες για νέες δράσεις.