Θάλασσα Αλληλεγγύης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κρήτη
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η Θάλασσα Αλληλεγγύης είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με βάση το Ηράκλειο Κρήτης. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2019 από ανθρώπους με πρότερη δράση στην προσφυγική κρίση στην Ελλάδα με σκοπό να αναπτύξει δράσεις πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τη δημιουργική ένταξη στην ελληνική κοινωνική και εργασιακή πραγματικότητα προσφύγων και μεταναστών αλλά και ντόπιων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και η δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων που συμβάλλουν σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, αλληλοεκπαίδευσης, δημιουργικής συνύπαρξης και ουσιαστικής ένταξης με σεβασμό στα δικαιώματα και στην διαφορετικότητα.

Η Θάλασσα Αλληλεγγύης ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 το Amalab, ένα εργαστήρι εκμάθησης ραπτικής για να μεταδώσει γνώσεις και να καλλιεργήσει ικανότητες που θα βοηθήσουν στην μετέπειτα πορεία των συμμετεχόντων στην εργασία και στην ένταξη και κοινωνικοποίηση τους. Η οργάνωση έχει επίσης ξεκινήσει μαθήματα γνώσεων Η/Υ και Αγγλικών και σχεδιάζει σεμινάρια πληροφόρησης, συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης πάνω στην ελληνική πραγματικότητα και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα τα μαθήματα και τα σεμινάρια είναι δωρεάν και στηρίζονται σε δράσεις αλληλεγγύης και εθελοντική συμμετοχή. Από την αρχή της επιδημίας τα μαθήματα έχουν αναβληθεί ακολουθώντας τα υγειονομικά μέτρα και η Θάλασσα Αλληλεγγύης έχει στραφεί στην ενίσχυση της κοινότητας των εκπαιδευομένων με υλικά αγαθά αλλά και πληροφόρηση σε διάφορα επίπεδα με χρηματική και υλική βοήθεια χάρη σε απλούς πολίτες αλλά και οργανώσεις όπως οι Choose Love/Help Refugees, UNHCR, Γιατροί Χωρίς Σύνορα και το Naomi Workshop.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών