ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
500.000€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης και παραδοτέο των έργων αυτής είναι η ανάπτυξη, δηλαδή η δημιουργία, η ενίσχυση και η βιωσιμότητα δικτύων συνεργασιών μεταξύ οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ).

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ως δίκτυα της Κοινωνίας των Πολιτών ορίζονται οι ενώσεις συνεργασίας (τυπικές ή άτυπες) μεταξύ οργανώσεων με νομική προσωπικότητα και άτυπων ομάδων (οργανώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα) που συνεργάζονται και δρουν εθελοντικά και εστιάζουν ενδεικτικά στην αντιμετώπιση κοινών κοινωνικών ζητημάτων, έκφραση της συλλογικής τους ταυτότητας ως κοινοτήτων ή κοινωνικών ομάδων κ.ά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στη φόρμα που θα συμπληρώσετε θα πρέπει να επισυνάψετε τα παρακάτω έγγραφα και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο αίτησης (λήψη από αρχεία / downloads)
  2. Έντυπο προϋπολογισμού (λήψη από αρχεία / downloads)
  3. Σε περίπτωση συνεργασιών, σύμβαση συνεργασίας φορέα υλοποίησης έργου και εταίρου (λήψη από αρχεία / downloads)

 

Υποβολή αίτησης

Αν έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό πατήστε εδώ.

Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό πατήστε εδώ.

 

Εφόσον μελετήσετε τα συνοδευτικά έγγραφα και έχετε απορίες, μπορείτε να τις απευθύνετε στα e-mail sdanassis@bodossaki.gr και szacharaki@bodossaki.gr

 

Υποβολή Αίτησης

Downloads