Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο – MedINA

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας αρμονικής σχέσης ανθρώπου-φύσης για την ευημερία όλων. Αποστολή του είναι να αναδεικνύει την αξία της ολοκληρωμένης διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της έρευνας, της ανταλλαγής γνώσεων, της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων και της δικτύωσης στην περιοχή της Μεσογείου και διεθνώς.

Δουλεύοντας στο σταυροδρόμι φύσης και πολιτισμού, οι βασικοί θεματικοί τομείς με τους οποίους ασχολείται το MedINA είναι οι πολιτιστικές αξίες των υγροτόπων, το τοπίο, οι ιερές φυσικές περιοχές, οι παραδοσιακές πρακτικές που υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα, οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η αειφόρος περιφερειακή ανάπτυξη. Βασικό στοιχείο του οράματος και της δράσης του Ινστιτούτου είναι η ενεργός συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού τους κεφαλαίου ως το βασικότερο στοιχείο για την αειφόρο ανάπτυξη ενός τόπου.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά