Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη

ΕΤΑΙΡΟΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
12 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
77.734,98 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
77.734,98 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Η συνεχιζόμενη εγκατάλειψη της υπαίθρου, η έλλειψη ολοκληρωμένης πολιτικής «εκ των άνω» στήριξης και ο χαμηλός βαθμός ανάπτυξης της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) οδηγούν στη συρρίκνωση του δυναμισμού και των αναπτυξιακών προοπτικών της περιφέρειας. Η ενθάρρυνση «εκ των έσω» πρωτοβουλιών αειφόρου τοπικής ανάπτυξης – ενεργοποιώντας και ενδυναμώνοντας τους τοπικούς πληθυσμούς μέσα από τους φορείς της ΚτΠ – είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της υπαίθρου.

Η Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ) που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου έχει ως στόχο την ενδυνάμωση 12 περιφερειακών οργανώσεων της ΚτΠ -το «Δίκτυο Μελών»- που δρουν τοπικά για την αειφόρο ανάπτυξη με έμφαση σε τρεις πυλώνες: τη φύση, τον πολιτισμό και τον πρωτογενή τομέα.

Η ενδυνάμωση θα επιτευχθεί με δύο τρόπους:

(α) μέσω της δικτύωσης μεταξύ τους αλλά και με εθνικούς και υπερ-εθνικούς φορείς -την «Ομάδα Πρωτοβουλίας»- μέλος της οποίας θα είναι και το MedINA (Φορέας Υλοποίησης), με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφορίας και καλών πρακτικών. Στο πλαίσιο του έργου θα οργανωθούν δύο συναντήσεις δικτύωσης (Δ4, Δ10) και τρία συμμετοχικά εργαστήρια (Δ5, Δ7) για τα μέλη της ΣυμΑΤΑ.

(β) με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υποστήριξή τους σε θέματα συνηγορίας -αρμοδιότητα του εξειδικευμένου Εταίρου (Green Tank)-, αειφόρου τοπικής ανάπτυξης, εσωτερικής οργάνωσης και διακυβέρνησης μέσω συνεργασίας με συμβούλους της «Δεξαμενής Υποστήριξης». Στόχος είναι η ενδυνάμωση της λειτουργίας και της ικανότητας διαβούλευσης του «Δικτύου Μελών» αλλά και της ικανότητας συνηγορίας για τη στήριξη των θεμάτων τους. Στο πλαίσιο του έργου θα διοργανωθούν έξι σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων (Δ6) και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και καθοδήγηση – mentoring (Δ8).

Την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στην «Ομάδα Πρωτοβουλίας» της ΣυμΑΤΑ έχουν εκφράσει τo Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου και η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, ενώ στο «Δίκτυο Μελών» έξι περιφερειακές οργανώσεις.