Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας των Οργανώσεων που Δραστηριοποιούνται στην Περίθαλψη Άγριων Ζώων στην Ελλάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
18 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
79.660,29 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
79.660,29 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας τουλάχιστον 12 οργανώσεων και φορέων που ασχολούνται με την περίθαλψη της άγριας ζωής στην Ελλάδα και θα εστιάσει στα παρακάτω προβλήματα:
– Μειωμένη επικοινωνία και έλλειψη συντονισμένης δράσης
– Απουσία κοινού πλαισίου λειτουργίας και σωστών πρακτικών
– Μειωμένες δυνατότητες στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων κυρίως όσον αφορά στην προσέλκυση και διαχείριση των εθελοντών
– Θολό και ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις εργασίας στις οποίες θα συμμετάσχουν περίπου 20 άτομα από 14 οργανώσεις και φορείς που εμπλέκονται με την περίθαλψη άγριων ζώων. Η πρώτη θα γίνει στην Πάρο, όπου δραστηριοποιείται το Κέντρο Περίθαλψης ΑΛΚΥΟΝΗ και η δεύτερη θα γίνει στην Αθήνα, όπου εδρεύει ο Φορέας Υλοποίησης και ο Εταίρος του έργου. Στόχο θα έχουν:
– τη δημιουργία ενός καναλιού επικοινωνίας ανάμεσα στις οργανώσεις και φορείς του υπό ίδρυση δικτύου.
– την κατάρτιση μιας Χάρτας Συνεργασίας – Κώδικα Δεοντολογίας που θα προσδιορίζει τις ελάχιστες αρχές που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία όλων των μελών του δικτύου, σε σχέση με την περίθαλψη, την ευζωία και την επανένταξη των άγριων ζώων που περιθάλπουν. Τα μέλη του δικτύου θα πρέπει να δεσμευτούν πάνω στις αρχές αυτές υπογράφοντας τη Χάρτα πριν τη λήξη του έργου.
– τη σύνταξη ενός Οδηγού Προσέλκυσης & Διαχείρισης Εθελοντών που θα βοηθήσει τις οργανώσεις στην εξεύρεση εθελοντών, θα βελτιώσει τη διαχείρισή τους και θα στηρίξει τη συστηματική εκπαίδευσή τους.
– τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων προς την Πολιτεία για θεσμικές αλλαγές που θα διευκολύνουν τη λειτουργία των οργανώσεων και των φορέων που ασχολούνται με την περίθαλψη

Θα γίνουν επίσης ξεναγήσεις σε εγκαταστάσεις περίθαλψης και εκδηλώσεις απελευθέρωσης αποθεραπευμένων άγριων ζώων. Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι οι 14 οργανώσεις, φορείς και ομάδες που θα συμμετάσχουν στο έργο, τα μέλη τους, το προσωπικό και οι εθελοντές τους και υπολογίζονται σε περίπου 1.000 άτομα. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ σε συνεργασία με τον ΑΡΧΕΛΩΝ-Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας.