Σύνολο: 113 έργα
Δημιουργία Δικτύου Παρατριχώνιων Οργανώσεων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής του Θέρμου και Αγρινίου

Δημιουργία Δικτύου Παρατριχώνιων Οργανώσεων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής του Θέρμου και Αγρινίου

Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Δημιουργικότητας – Έρευνας – Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Τα τελευταία χρόνια ο σύγχρονος τρόπος ζωής επηρεάζει ακόμα και περιοχές όπως αυτές των παραλίμνιων οικισμών της Λίμνης Τριχωνίδας με τα πλουσιότερα οικοσυστήματα στην Ελλάδα. Παρά την άμεση σχέση των κατοίκων με τη φύση, παρατηρείται η ανάπτυξη μιας απόστασης σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός δικτύου Παρατριχώνιων...

Χάρτης Επιβίωσης στο Ηράκλειο Κρήτης

Χάρτης Επιβίωσης στο Ηράκλειο Κρήτης

Φορέας Υλοποίησης: Θάλασσα Αλληλεγγύης

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης ζουν και εργάζονται πολλοί μετανάστες, μόνοι ή με τις οικογένειες τους. Στην ίδια περιοχή εν μέσω των προγραμμάτων ένταξης ESTIA και HELIOS έχουν έρθει επίσης πολλοί πρόσφυγες, οι πιο πολλοί με την οικογένεια τους, που παραμένουν και μετά την λήξη των προγραμμάτων αυτών....

Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη

Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη

Φορέας Υλοποίησης: Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο – MedINA

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Η συνεχιζόμενη εγκατάλειψη της υπαίθρου, η έλλειψη ολοκληρωμένης πολιτικής «εκ των άνω» στήριξης και ο χαμηλός βαθμός ανάπτυξης της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) οδηγούν στη συρρίκνωση του δυναμισμού και των αναπτυξιακών προοπτικών της περιφέρειας. Η ενθάρρυνση «εκ των έσω» πρωτοβουλιών αειφόρου τοπικής ανάπτυξης – ενεργοποιώντας και ενδυναμώνοντας τους τοπικούς...

Grow4autism: Δικτύωση – Συνεργασία – Ενδυνάμωση – Βιωσιμότητα

Grow4autism: Δικτύωση – Συνεργασία – Ενδυνάμωση – Βιωσιμότητα

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 13 μήνες

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό: Σύλλογοι ατόμων με ΔΑΦ ή γονέων και φροντιστών τους καθώς και φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας . Παρότι ο σκοπός και οι στόχοι των συλλόγων είναι συναφείς ή κοινοί,...

Patient Hub

Patient Hub

Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Το “Patient Hub” αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων της Εθνικής Συνομοσπονδίας των συλλόγων ασθενών της χώρας, με σκοπό να ενδυναμώσει την εξωστρέφεια, την επιδραστικότητα, τη διοικητική αυτοτέλεια, την οικονομική βιωσιμότητα και ασφαλώς τη συνεργασία των συλλόγων ασθενών και των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Η...

Δίκτυο Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης‎ του ΟΗΕ

Δίκτυο Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης‎ του ΟΗΕ

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Oι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs, ΣΒΑ) του ΟΗΕ αποτελούν μια επείγουσα έκκληση για δράση από όλες τις χώρες – αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες. Οι Στόχοι βασίζονται στην εκτίμηση ότι η καταπολέμηση της φτώχειας θα πρέπει να συνοδεύεται από στρατηγικές που βελτιώνουν την υγεία και την εκπαίδευση, μειώνουν τις...

WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών-Δημόσιων Φορέων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών-Δημόσιων Φορέων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Φορέας Υλοποίησης: Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Το έργο “WeOpenGov” αντιμετωπίζει την ανάγκη δημιουργίας μόνιμου πολυσυμμετοχικού δικτύου-φόρουμ κοινωνίας πολιτών και δημόσιων φορέων για την ανοιχτή διακυβέρνηση. Η κύρια πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει είναι η αποσπασματική συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών στην χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση δημόσιων πολιτικών για την ανοιχτή διακυβέρνηση. Άλλες προκλήσεις είναι το...

Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και προαγωγής της ισότητας των φυλών στην περιφερειακή ενότητα των Κυκλάδων

Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και προαγωγής της ισότητας των φυλών στην περιφερειακή ενότητα των Κυκλάδων

Φορέας Υλοποίησης: Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Σύμφωνα με τα δεδομένα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων το 2020, η Ελλάδα κατείχε με ποσοστό 52.2% την τελευταία θέση σε σχέση με την έμφυλη ισότητα. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της ΓΓΟΠΙΦ, το φαινόμενο της βίας διατηρείται και συντηρείται σε όλη την επικράτεια. Στόχος...

Καταπολέμηση των έμφυλων στερεότυπων στην πρώτη σχολική ηλικία STEM

Καταπολέμηση των έμφυλων στερεότυπων στην πρώτη σχολική ηλικία STEM

Φορέας Υλοποίησης: Επιστήμη Επικοινωνία

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Το έργο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα υψηλά επίπεδα ανισότητας των φύλων στην Ελλάδα στην επιστήμη και στην τεχνολογία, μέσω της εκπαίδευσης STEM, καθώς βάσει ερευνών γνωρίζουμε πως τα ποσοστά των γυναικών/κοριτσιών που επιλέγουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς STEM, παραμένουν πολύ χαμηλότερα από αυτά των αντρών/αγοριών. Το έργο επιτυγχάνει τους...

Πράσινα Νερά – Δίκτυο για την αειφορική ανάπτυξη θαλάσσιας δραστηριότητας

Πράσινα Νερά – Δίκτυο για την αειφορική ανάπτυξη θαλάσσιας δραστηριότητας

Φορέας Υλοποίησης: Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Η Θεσσαλονίκη είναι μια παραλιμενική πόλη και πολλές φορές οι σχέσεις των πολιτών με το θαλάσσιο περιβάλλον δεν είναι αρμονικές. Συχνά τίθενται θέματα ανθρώπινης παρέμβασης σε βάρος του περιβάλλοντος (π.χ. ανθρώπινα απορρίμματα, ηχορύπανση σε υδροβιότοπους). Επιπλέον, συχνά η θάλασσα γίνεται πεδίο ατυχημάτων γιατί δεν τηρούνται κανόνες ασφαλείας στο νερό....

map