Σύνολο: 84 έργα
Youth REACTION (Youth in REmote areas become ACTive citizens and take actION)

Youth REACTION (Youth in REmote areas become ACTive citizens and take actION)

Φορέας Υλοποίησης: ΙΑΣΙΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Η ραγδαία εξέλιξη της αστικοποίησης, η οικονομική κρίση και η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων έχουν δημιουργήσει ένα κενό στο κοινωνικό κεφάλαιο τις Ελλάδας, αποστροφή των νέων για το πολιτικό γίγνεσθαι και τη μη αντίληψη του εαυτού τους ως ενεργοί πολίτες. Επιπλέον, η δυσκολία πρόσβασης στα κέντρα λήψης των αποφάσεων...

Κοινωνικό δίκτυο προώθησης της συμμετοχής στα κοινά των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στο Δήμο Ιωαννιτών – Ioannina Silver Community Action Network

Κοινωνικό δίκτυο προώθησης της συμμετοχής στα κοινά των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στο Δήμο Ιωαννιτών – Ioannina Silver Community Action Network

Φορέας Υλοποίησης: Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Η δημογραφική γήρανση είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολούν όλες τις χώρες της ΕΕ, εξαιτίας της οποίας μετασχηματίζεται η σύνθεση της ηλικιακής πυραμίδας και επηρεάζονται πολλοί κοινωνικοί και οικονομικοί τομείς. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα με το γηραιότερο πληθυσμό στην Ευρώπη, με ποσοστό ατόμων 65+ 21,5...

Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμμετοχικής Δημοκρατίας – Localwatch

Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμμετοχικής Δημοκρατίας – Localwatch

Φορέας Υλοποίησης: Vouliwatch

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Η πολιτική συμμετοχή και εποπτεία των εκλεγμένων αντιπροσώπων και αρχών είναι θεμελιώδεις αρχές για μια στέρεη, δίκαιη και πραγματικά ανοιχτή δημοκρατία. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, οι ηγεσίες απέτυχαν στο να επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες διευκόλυνσης της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, γεγονός...

Ενεργώ ως Πολίτης

Ενεργώ ως Πολίτης

Φορέας Υλοποίησης: Ίδρυμα Λαμπράκη

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 21 μήνες

Σε ευρωπαϊκές & διεθνείς συγκριτικές μελέτες για την Ενεργό Πολιτειότητα (Ε.Π.) κατατάσσεται η Ελλάδα πολύ χαμηλά. Η Ε.Π. έχει ενταχθεί εδώ & πολλά χρόνια στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα, όμως ο αντίκτυπός της δε φαίνεται να αποτυπώνεται στο προφίλ του πολίτη της χώρας μας. Η διαμόρφωση στάσεων & συμπεριφορών δεν...

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης και Αυτόνομης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης και Αυτόνομης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία

Φορέας Υλοποίησης: Επιστημονικός Σύνδεσμος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων Victor Artant – Νίκη

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 4 μήνες

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του σωματείου μας λειτουργεί σε δύο πυλώνες: Ο πρώτος είναι η ανάγκη των παιδιών για κοινωνικοποίηση και ένταξη στην κοινωνία. Μέσα στο πρόγραμμα τα Άτομα με Αναπηρία αλληλεπιδρούν και μεταξύ τους και με τους θεραπευτές τους, αλλά και με το υπόλοιπο της κοινωνίας, αφού πραγματοποιούνται εξωτερικά...

Womathon

Womathon

Φορέας Υλοποίησης: Storymentor – Ιστορίες που αλλάζουν τον κόσμο

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον επαγγελματικό χώρο είναι ένα συχνό και διαρκές πρόβλημα στην εποχή μας. Ένας τομέας στον οποίο οι διακρίσεις είναι ιδιαίτερα έντονες είναι αυτός της επιστήμης και της έρευνας. Παρότι οι ευκαιρίες που έχουν οι γυναίκες για σπουδές και εργασία στον χώρο της επιστήμης...

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δημοτικού και Γυμνάσιου με θέμα τον Οπτικό Γραμματισμό και τα Δικαιώματα του Παιδιού

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δημοτικού και Γυμνάσιου με θέμα τον Οπτικό Γραμματισμό και τα Δικαιώματα του Παιδιού

Φορέας Υλοποίησης: Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 2 μήνες

Το έργο αφορά στην επιμόρφωση 200 εκπαιδευτικών Δημοτικού & Γυμνασίου από όλη την Ελλάδα για θέματα προάσπισης δικαιωμάτων του παιδιού. Για τα σκοπό αυτό έχουν επιλεγεί δύο ταινίες μικρού μήκους με θέμα την παραβίαση άρθρων της διακήρυξης των δικαιωμάτων του παιδιού. Oι τίτλοι των ταινιών είναι: “My letter to...

Festival of Queer Approaches

Festival of Queer Approaches

Φορέας Υλοποίησης: Black Box

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Το έργο θα αντιμετωπίσει τις έμφυλες διακρίσεις, την ρατσιστική (σωματική/λεκτική) βια και την ελλιπή ορατότητα που υπάρχει στην καθημερινότητα των LGBTQI+ ατόμων. Είναι μεγάλη η έλλειψη ενημέρωσης για τα ζητήματα αυτά και περιορισμένη η ορατότητα των ατόμων αυτών, τόσο στo γενικό πληθυσμό της Ελλάδας  όσο και σε τοπικό επίπεδο...

Πανελλήνια Καμπάνια για την Ισότητα στο Γάμο

Πανελλήνια Καμπάνια για την Ισότητα στο Γάμο

Φορέας Υλοποίησης: Homo Evolution

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Το έργο “Πανελλήνια Καμπάνια για την Ισότητα στον Γάμο” που θα υλοποιήσει η Homo Evolution, έχει ως κεντρικό σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το αίτημα για ισότητα στο δικαίωμα στον γάμο στην Ελλάδα για τα ομόφυλα ζευγάρια, μέσα από την άμβλυνση ή/και άρση των στερεοτύπων, του στίγματος...

Σχεδία@CITY: Από την απομόνωση στην κοινωνική ενσωμάτωση

Σχεδία@CITY: Από την απομόνωση στην κοινωνική ενσωμάτωση

Φορέας Υλοποίησης: Διογένης ΜΚΟ

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Το έργο «Σχεδία@CITY: Από την απομόνωση στην κοινωνική ενσωμάτωσή» είναι ένα καινοτόμο έργο για την κοινωνική ενεργοποίηση συμπολιτών μας από ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες: άστεγοι, άνεργοι και γενικώς άνθρωποι που αποδεδειγμένα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτοί αποτελούν την βασική ομάδα στόχο. Για αυτούς και μαζί με...

map