Σύνολο: 128 έργα
20 χρόνια Καλλιστώ – Οι ανάγκες για στρατηγική & οργανωσιακή ανάπτυξη

20 χρόνια Καλλιστώ – Οι ανάγκες για στρατηγική & οργανωσιακή ανάπτυξη

Φορέας Υλοποίησης: Καλλιστώ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

Σχετική Πρόσκληση: Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

To έργο στηρίζει τους στρατηγικούς στόχους και το όραμα της οργάνωσης που συνοψίζονται στην προστασία της άγριας ζωής και της φύσης ως δημόσιο και κοινό αγαθό από τα συμφέροντα που μπορεί να βλάψουν την προστασία και τη διαχείριση των πληθυσμών και βιοτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων (όπως αρκούδα και λύκος)...

Ενισχύοντας τις στρατηγικές οργανωσιακές δράσεις των Special Olympics Hellas

Ενισχύοντας τις στρατηγικές οργανωσιακές δράσεις των Special Olympics Hellas

Φορέας Υλοποίησης: Σπέσιαλ Ολύμπικς Ιντερνάτιοναλ – Ελλάς

Σχετική Πρόσκληση: Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Το 4ετές στρατηγικό πλάνο των Special Olympics Hellas (2022-2025), πέραν των προβλεπόμενων επιχειρησιακών δράσεων και προγραμμάτων, θέτει κρίσιμους πυλώνες οργανωσιακής ανάπτυξης, οι οποίοι απαιτούν μία σημαντική επένδυση για την υλοποίησή τους. Αυτές οι δράσεις διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Οργανισμού και ενισχύουν: • Τη διεύρυνση της ποιότητας...

Ενδυνάμωση της Σχεδίας

Ενδυνάμωση της Σχεδίας

Φορέας Υλοποίησης: Διογένης ΜΚΟ

Σχετική Πρόσκληση: Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Από την ίδρυσή της το 2013, η Σχεδία έχει υποστηρίξει περισσότερους από 1.000 συνανθρώπους μας που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε ακραίες μορφές. Η ανάπτυξη του οργανισμού και της απόδοσής του αποτελούν κύριο στόχο και οδηγό. Το έργο αποτελεί κινητήριο δύναμη για τον τριετή στρατηγικό σχεδιασμό...

ΘΕσπιση ΟΡιζόντιου Οργανωσιακού και Στρατηγικού πλάνου 2023-2026 | ΘΕΟ.ΡΟ

ΘΕσπιση ΟΡιζόντιου Οργανωσιακού και Στρατηγικού πλάνου 2023-2026 | ΘΕΟ.ΡΟ

Φορέας Υλοποίησης: Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας

Σχετική Πρόσκληση: Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Το τριετές στρατηγικό /επιχειρησιακό πλάνο της οργάνωσης 2023-2026 διαρθρώνεται σε δύο βασικούς άξονες: Ο πρώτος αφορά το Εσωτερικό Περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει τους –“άχρονους”- δομικούς άξονες του οργανισμού – ήτοι Διακυβέρνηση | Διοίκηση, Συνεργασίες, Εξέλιξη, Επικοινωνία- και ο δεύτερος το Εξωτερικό Περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει τους θεματικούς άξονες του...

Κοινωνική Ενδυνάμωση των Σεvεγαλέζων

Κοινωνική Ενδυνάμωση των Σεvεγαλέζων

Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος των Σενεγαλέζων στην Αθήνα

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Το έργο καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του αποκλεισμού των Σενεγαλέζων τόσο από την αγορά εργασίας, όσο και από τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις, ως κατοίκων στην Ελλάδα. Σκοπός του έργου είναι να εκπαιδεύσει τα άτομα του Σενεγαλέζικου Συλλόγου στη χρήση των υπολογιστών και να τα καταστήσει αυτόνομα αναφορικά με...

Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη

Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη

Φορέας Υλοποίησης: Icon Greece

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Η αναγκαιότητα του έργου συνδέεται με την επιτακτική ανάγκη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Θράκης όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Η ελλιπής προώθηση της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην εκπαίδευση σε συνδυασμό με τις ανεπαρκείς πολιτικές για την προώθηση της...

Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία

Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία

Φορέας Υλοποίησης: Praksis

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Το έργο, διάρκειας 12 μηνών που θα συντονίσει η Praksis έχει ως σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχικότητας στο ζήτημα της έλλειψης στέγης απαντώντας στις προκλήσεις που αφορούν στις ανάγκες: α) Aυξημένης ευαισθητοποίησης και συμμετοχής του γενικού πληθυσμού στα κοινά γενικότερα αλλά και στο ζήτημα της έλλειψης στέγης σε όλες...

Exit through the grocery

Exit through the grocery

Φορέας Υλοποίησης: Κήπος – Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Το έργο «Exit through the grocery» έχει στόχο την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινωνικού συνόλου σχετικά με την έμφυλη βία και ικανοποιεί την ανάγκη για ένα πιο ενεργό και εμπλουτισμένο δίκτυο υποστήριξης των θυμάτων με στόχο την έξοδό τους από τον κύκλο της βίας. Όσο το κίνημα #metoo αποκτά...

Ενεργοί Αποτροπείς και Ενεργοί Παρατηρητές: Προλαμβάνοντας την Έμφυλη Βία στη ζωή των νέων

Ενεργοί Αποτροπείς και Ενεργοί Παρατηρητές: Προλαμβάνοντας την Έμφυλη Βία στη ζωή των νέων

Φορέας Υλοποίησης: Όμιλος για την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΚΟ)

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Το έργο ενισχύει το ρόλο της κοινότητας στην πρόληψη της έμφυλης βίας μεταξύ εφήβων και νεαρών ενηλίκων (15-26 ετών) που λαμβάνει χώρα στο χώρο του Σχολείου και του Πανεπιστημίου, καταπολεμώντας τα φαινόμενα αποσιώπησης και παθητικής στάσης εκ μέρους μαρτύρων/παρισταμένων σε περιστατικά έμφυλης βίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού,...

Ενδυνάμωση γυναικών 65+

Ενδυνάμωση γυναικών 65+

Φορέας Υλοποίησης: People Behind

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Η έμφυλη βία στους ηλικιωμένους είναι ένα πεδίο στο οποίο οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι κρατικές υπηρεσίες δεν έχουν παρέμβει επαρκώς. Ακόμα και η 1η ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών (2020) δεν παρουσιάζει στοιχεία για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ...

map