Ενδυνάμωση γυναικών 65+

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
6 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
4.997,60 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.997,60 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Η έμφυλη βία στους ηλικιωμένους είναι ένα πεδίο στο οποίο οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι κρατικές υπηρεσίες δεν έχουν παρέμβει επαρκώς. Ακόμα και η 1η ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών (2020) δεν παρουσιάζει στοιχεία για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ (2017) μόνο 1 στις 24 περιπτώσεις κακοποίησης ηλικιωμένων γυναικών καταγγέλλεται, ενώ η κακοποίηση γενικά παραμένει κρυφή, ακόμα και σε ακραία περιστατικά.

Ένας από τους βασικότερους λόγους είναι ότι το συντριπτικό ποσοστό των ηλικιωμένων γυναικών δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι θύματα κακοποίησης, λόγω παγιωμένων πατριαρχικών αντιλήψεων για τη θέση και τον ρόλο της γυναίκας, αλλά και λόγω άγνοιας των διαφορετικών μορφών βίας και των δικαιωμάτων των γυναικών ανεξαρτήτως ηλικίας.

Το έργο στοχεύει στην εκπαίδευση των ηλικιωμένων γυναικών στις διαφορετικές μορφές βίας και στους τρόπους διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των γυναικών που παραμένουν σιωπηλές. Στο πλαίσιο του υλοποιούνται επιμορφωτικά εργαστήρια για 60 γυναίκες άνω των 65 ετών, ενώ θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα παραμείνει ελεύθερα προσβάσιμο στην ιστοσελίδα της People Behind, καθώς και ένα ενημερωτικό βίντεο για την έμφυλη βία στους ηλικιωμένους. Οι συμμετέχουσες προέρχονται τόσο από τις υπάρχουσες ωφελούμενες της οργάνωσης, που ήδη έχουν εκφράσει την ανάγκη για εκπαίδευση σε ζητήματα έμφυλης βίας, όσο και από ανοιχτό κάλεσμα σε νέες ωφελούμενες.

Το έργο θα λειτουργήσει πιλοτικά για την People Behind, ώστε ανάλογα με τα αποτελέσματα να προχωρήσει σε μεγαλύτερης κλίμακας προγράμματα για την έμφυλη βία στους ηλικιωμένους καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό. Η κατάρριψη των στερεοτύπων και η εκπαίδευση από την αρχή σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που, όμως, μπορεί να βελτιώσει θεμελιακά την ποιότητα ζωής των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας.