ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1.005.400€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σκοπός της συγκεκριμένης ανοιχτής πρόκλησης είναι η προαγωγή της ισότητας των φύλων και η καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Η ισότητα των φύλων, εκτός από θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για βιώσιμη ανάπτυξη. Η ισότητα των φύλων συνεπάγεται ότι τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών λαμβάνονται ισότιμα υπόψη, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ποικιλότητα διαφορετικών ομάδων γυναικών και ανδρών. Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην προώθηση, την προστασία και τον σεβασμό της ισότητας των φύλων, καθώς και στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Πιο συγκεκριμένα, τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην ενίσχυση της συνηγορίας και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αναφορικά με την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας· στην παρακολούθηση παραβιάσεων της ισότητας των φύλων και στην υποστήριξη θυμάτων έμφυλης βίας· στην εκπαίδευση πολιτών, οργανισμών και δημοσίων υπαλλήλων/ λειτουργών για ζητήματα αναφορικά με την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και στη συνεργασία φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών με μέσα ενημέρωσης για την προώθηση ζητημάτων σχετικών με θέματα ισότητας φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στην φόρμα που θα συμπληρώσετε θα πρέπει να επισυνάψετε τα παρακάτω έγγραφα και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο αίτησης (λήψη από αρχεία / downloads)
  2. Έντυπο προϋπολογισμού (λήψη από αρχεία / downloads)
  3. Σε περίπτωση συνεργασιών, σύμβαση συνεργασίας φορέα υλοποίησης έργου και εταίρου (λήψη από αρχεία / downloads)

Υποβολή αίτησης

Αν έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό πατήστε εδώ.

Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό πατήστε εδώ.

 

Εφόσον διαβάσετε τα συνοδευτικά έγγραφα και έχετε απορίες, μπορείτε να τις απευθύνετε στο E-mail fayk@solidaritynow.org

Υποβολή Αίτησης

Downloads