Σύλλογος των Σενεγαλέζων στην Αθήνα

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Ο Σύλλογος των Σενεγαλέζων στην Αθήνα έχει τους εξής σκοπούς:

  • Την ενότητα και την ανάπτυξη δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης τόσο μεταξύ των Σενεγαλέζων, όσο και μεταξύ των ίδιων και άλλων μεταναστών στην Ελλάδα
  • Την παροχή αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών, με τη μορφή υλικής ή ηθικής υποστήριξης προκειμένου τα μέλη να ευημερούν κοινωνικά
  • Την παροχή περίθαλψης και βοήθειας στην εξεύρεση εργασίας σε όσους το έχουν ανάγκη
  • Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε όλους τους μετανάστες και πολιτισμικής διαμεσολάβησης καθώς και την προβολή της κουλτούρας των χωρών καταγωγής τους
  • Την προώθηση γνωριμίας και της φιλίας μεταξύ των μεταναστών από όλες τις χώρες που βρίσκονται στην Ελλάδα
  • Τη συνεργασία με άλλους συλλόγους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων