Κοινωνική Ενδυνάμωση των Σεvεγαλέζων

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
6 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
4.991,67 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.492,50 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Το έργο καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του αποκλεισμού των Σενεγαλέζων τόσο από την αγορά εργασίας, όσο και από τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις, ως κατοίκων στην Ελλάδα. Σκοπός του έργου είναι να εκπαιδεύσει τα άτομα του Σενεγαλέζικου Συλλόγου στη χρήση των υπολογιστών και να τα καταστήσει αυτόνομα αναφορικά με νομικά και γραφειοκρατικά ζητήματα όπως οι άδειες διαμονής, τα αιτήματα ασύλου κ.α.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων θα οργανωθούν μαθήματα εκμάθησης υπολογιστών ώστε οι ωφελούμενοι να εκσυγχρονιστούν και να είναι σε θέση να διαχειριστούν τις επιταγές της σύγχρονης καθημερινότητας, αλλά και δράσεις νομικής συμβουλευτικής, προκειμένου να αυξηθούν οι γνώσεις των ωφελούμενων στη διαχείριση γραφειοκρατικών ζητημάτων.

Οι ωφελούμενοι του έργου θα είναι σε μεγάλο βαθμό τα άτομα δεύτερης γενιάς και οι γυναίκες του Συλλόγου, χωρίς φυσικά να αποκλείονται και οι άνδρες της πρώτης γενιάς.