Καλλιστώ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΚεντρική ΜακεδονίαΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η Καλλιστώ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή & τη Φύση ιδρύθηκε το 2004 στη Θεσσαλονίκη από επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία & εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι βασικοί σκοποί της είναι:
1. Η μελέτη, προστασία & διαχείριση των πληθυσμών και βιοτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων, αρκούδας & λύκου και άλλων απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας.
2. Η βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου – άγριας ζωής.
3. Η προστασία του περιβάλλοντος ως δημόσιου – συλλογικού αγαθού & η άσκηση ελέγχου στα κέντρα λήψης αποφάσεων για το φυσικό περιβάλλον & την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής.

Η Καλλιστώ έχει ως κεντρικούς στόχους να:
-Βελτιώσει τις συνθήκες συνύπαρξης ανθρώπου – μεγάλων σαρκοφάγων και υλοποιεί δράσεις μείωσης των συγκρούσεων σε περιοχές κοντινές σε ενδιαιτήματα μεγάλων σαρκοφάγων
-Παρεμβαίνει για την εξουδετέρωση/ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από μεγάλα τεχνικά έργα & άλλες ανθρώπινες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον
-Οργανώνει προγράμματα εθελοντικής εργασίας, με στόχο την ενημέρωση, ενεργοποίηση & συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες διατήρησης του περιβάλλοντος σε συνεργασία με άλλους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών
-Σχεδιάζει και συντονίζει εκστρατείες & προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης-εκπαίδευσης. Ασκεί πίεση προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη θέσπιση & αποτελεσματική λειτουργία Προστατευόμενων Περιοχών
-Αναπτύσσει συνέργειες, δικτυώσεις και συνεργασίες με άλλους φορείς, οργανώσεις και άτυπες κοινωνικές ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών με στόχο την άσκηση συνηγορίας στην προστασία του περιβάλλοντος ως δημόσιου – συλλογικού αγαθού

 

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών