20 χρόνια Καλλιστώ – Οι ανάγκες για στρατηγική & οργανωσιακή ανάπτυξη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
18 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
120.000 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
120.000 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΚεντρική ΜακεδονίαΣτερεά Ελλάδα

To έργο στηρίζει τους στρατηγικούς στόχους και το όραμα της οργάνωσης που συνοψίζονται στην προστασία της άγριας ζωής και της φύσης ως δημόσιο και κοινό αγαθό από τα συμφέροντα που μπορεί να βλάψουν την προστασία και τη διαχείριση των πληθυσμών και βιοτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων (όπως αρκούδα και λύκος) και άλλων απειλούμενων ειδών πανίδας. Η “Καλλιστώ” επιθυμεί να εντείνει τις προσπάθειές ενεργοποίησης ενσυνείδητων και ενημερωμένων πολιτών για την άσκηση ελέγχου στα κέντρα λήψης αποφάσεων και για την αντιμετώπιση των μεγάλων, οικουμενικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων της εποχής μας.

Η “Καλλιστώ” σύντομα θα γιορτάσει τα 20 χρόνια δράσης της και επιθυμεί να αυξήσει τον αντίκτυπο της, να έχει μεγαλύτερη προβολή του έργου της, να αναπτύξει τις εσωτερικές της διαδικασίες, να ενδυναμωθεί η ικανότητα της βιωσιμότητας της καθώς και να συμβάλει στην ενδυνάμωση των πολιτών στα κοινά με έμφαση τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Βάση των στόχων αυτών και με την κάλυψη θέσεων εργασίας, που στην παρούσα δεν καλύπτονται πλήρως, η επιχορήγηση θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της οργάνωσης, θα ενδυναμωθεί η συμμετοχή των πολιτών (ενηλίκων και ανηλίκων) και θα αναπτυχθούν οι εσωτερικές διαδικασίες της. Αυτό θα ενισχύσει το στόχο της προάσπισης του ανθρώπινου δικαιώματος σε ένα ασφαλές και υγιές φυσικό περιβάλλον με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στους στόχους αυτής.

Η ανάπτυξη του τμήματος της συνηγορίας, επικοινωνίας και της παρακολούθησης των εσωτερικών διαδικασιών θα ενδυναμώσουν την επικοινωνιακή δυνατότητα της οργάνωσης και θα δώσουν την ευκαιρία στην οργάνωση να ασχοληθεί με μακροπρόθεσμες λύσεις στα κρίσιμα ζητήματα με τα οποία ασχολείται στην περιφέρεια της χώρας αλλά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.