Όμιλος για την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΚΟ)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Ο Όμιλος για την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΚΟ) γεννήθηκε μέσα από το όραμα των ιδρυτικών της μελών, τα οποία αποτελούν γυναίκες καταξιωμένες στο χώρο των Κοινωνικών, Οικονομικών & Νομικών Επιστημών & της Εκπαίδευσης. Ο ΕΚΟ ξεκίνησε την πορεία του με στόχο να εμπνεύσει, ενδυναμώσει, υποστηρίξει, επιμορφώσει, ευαισθητοποιήσει & κινητοποιήσει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες & κυρίως τις γυναίκες, τους νέους & ομάδες νέων με λιγότερες ευκαιρίες, ώστε να συμμετέχουν ενεργά & ισότιμα με τις άλλες ομάδες σε όλες τις εκφάνσεις της επαγγελματικής, κοινωνικής, πολιτιστικής & πολιτικής ζωής του τόπου.

Εξίσου σημαντικοί στόχοι είναι η καλλιέργεια της διαπολιτισμικής αλληλεγγύης & του οικουμενικού σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς & η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κοινωνικής & περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Σημαντικό επίτευγμα του ΕΚΟ είναι η λειτουργία πολυπολιτισμικής λέσχης νέων όπου τα μέλη έχουν βρει ένα χώρο να έκφρασης, δημιουργικής επικοινωνίας & προσφοράς, καθώς & ο σχεδιασμός & η υλοποίηση πληθώρας τοπικών δράσεων & Ευρωπαϊκών έργων για την προώθηση των στόχων της οργάνωσης με βασικά εργαλεία τις συμμετοχικές διεργασίες, τη μη-τυπική εκπαίδευση & την τέχνη. Άλλος σημαντικός στόχος είναι η δικτύωση & συνεργασία με παρεμφερείς οργανώσεις στον Ευρωπαϊκό & διεθνή χώρο για την επίτευξη κοινών δράσεων, την αξιοποίηση καλών πρακτικών, μεθοδολογιών & εργαλείων για την ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών & της διεθνούς Κοινωνίας των Πολιτών.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας