Ενεργοί Αποτροπείς και Ενεργοί Παρατηρητές: Προλαμβάνοντας την Έμφυλη Βία στη ζωή των νέων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
24 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
79.933,69 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
79.933,69 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και Θράκη

Το έργο ενισχύει το ρόλο της κοινότητας στην πρόληψη της έμφυλης βίας μεταξύ εφήβων και νεαρών ενηλίκων (15-26 ετών) που λαμβάνει χώρα στο χώρο του Σχολείου και του Πανεπιστημίου, καταπολεμώντας τα φαινόμενα αποσιώπησης και παθητικής στάσης εκ μέρους μαρτύρων/παρισταμένων σε περιστατικά έμφυλης βίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό και θα παρασχεθούν εκπαιδευτικές δράσεις σε ειδικές ομάδες-στόχο (εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες του τομέα της νεολαίας, κοινωνικούς λειτουργούς, γονείς και ομάδες συνομηλίκων), κατάλληλα προσαρμοσμένες στις μαθησιακές ανάγκες της κάθε ομάδας ύστερα από σχετική έρευνα. Οι δράσεις αυτές θα εφοδιάσουν 219 ωφελούμενους με γνώσεις και δεξιότητες ώστε να δρουν ως «ενεργοί αποτροπείς», δηλαδή να παρεμβαίνουν έγκαιρα για την ψυχολογική & κοινωνική υποστήριξη νέων που εμφανίζουν προειδοποιητικά σημάδια βίαιης συμπεριφοράς, και ως «ενεργοί παρατηρητές», δηλαδή να μπορούν να αποθαρρύνουν, να αποτρέπουν ή να επεμβαίνουν αποτελεσματικά & με ασφάλεια σε περιστατικά έμφυλης βίας.

Παράλληλα, για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης θα διενεργηθεί καμπάνια που θα περιλαμβάνει την κατάθεση βιωμάτων-μαρτυριών, την προκήρυξη Πανελλήνιου διαγωνισμού φωτογραφίας για νέους και τη συμμετοχική οργάνωση και υλοποίηση τοπικών δράσεων στην Αθήνα και την Καβάλα από ομάδες νέων της τοπικής κοινότητας, υπό την καθοδήγηση των Εταίρων. Με την ολοκλήρωση του έργου, αναμένεται να έχουν ευαισθητοποιηθεί και εξοικειωθεί με τις προσεγγίσεις πρόληψης της έμφυλης βίας με συμμετοχή της κοινότητας, τις οποίες προωθεί το έργο, 1000 Έλληνες πολίτες.