Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) είναι ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Λόγω του ευρέος φάσματος των επιστημονικών κλάδων που καλύπτει, με 6 Σχολές & 27 Τμήματα, μαζί με ερευνητικές δομές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, το ΠΑ.Δ.Α. με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) συμμετέχει ενεργά & υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα είτε ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία με ελληνικά & ξένα ερευνητικά κέντρα & άλλα ιδρύματα. To ΠΑ.Δ.Α. έχει περίπου 54.800 προπτυχιακούς φοιτητές, 3.000 μεταπτυχιακούς & 300 διδακτορικούς. Οι τομείς στους οποίους διεξάγονται ερευνητικά έργα επικεντρώνονται στις επιστήμες της υγείας & της κοινωνικής πρόνοιας, στις κοινωνικές επιστήμες, στις εφαρμοσμένες μηχανικές επιστήμες, στη βιοϊατρική & στις επιστήμες των υλικών, στην τεχνολογία τροφίμων & ποτών, στην οικονομία, στην τέχνη & στον πολιτισμό & στην εκπαίδευση.

Ειδικότερα, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΠΑ.Δ.Α ιδρύθηκε το 1985 & είναι ένα από τα 4 Ακαδημαϊκά Τμήματα στην Ελλάδα τα οποία προσφέρουν υψηλού επιπέδου προπτυχιακές, μεταπτυχιακές & διδακτορικές σπουδές στην κοινωνική εργασία. Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας θα συμμετέχει στο πρόγραμμα μέσω του Ερευνητικού του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης & Κοινοτικών Παρεμβάσεων – ΕΣΥΨΥΚΟΠ» (ΦΕΚ 1140/05.04.2019/Τεύχος Β’), στο οποίο ανήκουν τα μέλη της ερευνητικής ομάδας των δράσεων του προτεινόμενου έργου που θα αναλάβει ο εταίρος ΕΛΚΕ/ΠΑΔΑ.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας