Ενισχύοντας τις στρατηγικές οργανωσιακές δράσεις των Special Olympics Hellas

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
12 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
110.000 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
110.000 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Το 4ετές στρατηγικό πλάνο των Special Olympics Hellas (2022-2025), πέραν των προβλεπόμενων επιχειρησιακών δράσεων και προγραμμάτων, θέτει κρίσιμους πυλώνες οργανωσιακής ανάπτυξης, οι οποίοι απαιτούν μία σημαντική επένδυση για την υλοποίησή τους.
Αυτές οι δράσεις διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Οργανισμού και ενισχύουν:

• Τη διεύρυνση της ποιότητας και της εμβέλειας του αντικτύπου των προγραμμάτων για τους αθλητές και αθλήτριες
• Την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας και των διαδικασιών
• Την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των Special Olympics Hellas
• Την προαγωγή του εθελοντισμού (προσέλκυση, εκπαίδευση και βέλτιστη διαχείριση εθελοντών)
• Την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα νοητικής αναπηρίας
• Την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανεύρεσης πόρων και την βιωσιμότητα του Οργανισμού

Οι δράσεις που προτείνονται αφορούν στους εξής τομείς:
• Στον επιχειρησιακό τομέα προγραμμάτων με τη δυνατότητα ενίσχυσης με έναν Υπεύθυνο Προπονητικών Προγραμμάτων και με έναν Υπεύθυνο Συντονισμού Εθελοντών
• Στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό
• Στην επικοινωνιακή καμπάνια του Οργανισμού
• Στην οικονομική βιωσιμότητα με την ενίσχυση της ανεύρεσης πόρων

Το έργο θα ενισχύσει άμεσα την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου 2022 – 2025. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δίδεται η ευκαιρία στα Special Olympics Hellas να ενδυναμώσουν την ικανότητά τους στο να προσφέρουν δυνατότητες προπόνησης και συµµετοχής σε άτομα µε νοητική αναπηρία, βοηθώντας τα να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, κοινωνικά και πνευματικά και να μοιραστούν τη χαρά που ο αθλητισμός προσφέρει σε ένα περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής. Η ενδυνάμωση αυτή θα βοηθήσει επίσης στην προαγωγή του εθελοντισμού και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τα άτομα με νοητική αναπηρία.