Δημιουργία Δικτύου Παρατριχώνιων Οργανώσεων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής του Θέρμου και Αγρινίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
6 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
4.999,00 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.499,10 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Δυτική Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια ο σύγχρονος τρόπος ζωής επηρεάζει ακόμα και περιοχές όπως αυτές των παραλίμνιων οικισμών της Λίμνης Τριχωνίδας με τα πλουσιότερα οικοσυστήματα στην Ελλάδα. Παρά την άμεση σχέση των κατοίκων με τη φύση, παρατηρείται η ανάπτυξη μιας απόστασης σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός δικτύου Παρατριχώνιων οργανώσεων προκύπτει ως επιτακτικός σκοπός για την κινητοποίηση των κατοίκων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και αναβάθμισης της περιοχής μέσα από μια σειρά δράσεων. Τα μέλη του υπό σύσταση Δικτύου είναι:

1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΟΥ
2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
3. IΣTOPIKH KAI APXAIOΛOΓIKH ETAIPEIA ΔYTIKHΣ ΣTEPEAΣ EΛΛAΔAΣ
4. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
5. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΙΣΚΑΣ
6. ΛΕΣΧΗ ΜΕΙΚΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
7. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
8. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΟΥ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
9. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ
10. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ «ΟΙ ΘΕΣΤΙΕΙΣ»
11. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΖΑΝΑΪΙΚΩΝ «Ο Άγιος Γεώργιος»
12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ ΗΓΕΜΟΝΗ»
13. ΔΡΩ-ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ «ΓΟΥΡΙΤΣΑ»

Το έργο αποσκοπεί στην προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος της Λίμνης Τριχωνίδας μέσω δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστήριξης των κατοίκων της περιοχής καθώς και δράσεις μεταφοράς εμπειρίας από καλές πρακτικές σε ανάλογες περιοχές από ειδικούς. Τέλος προβλέπεται η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού αποθετηρίου που θα δίνει πρόσβαση στην πληροφορία αναφορικά με το πλούσιο οικοσύστημα της Λίμνης και την βιωσιμότητά του.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι το Ινστιτούτο Δημιουργικότητας-Έρευνας-Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου (Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ) που θα αναλάβει τη συνολική διαχείριση του έργου και των δράσεων και θα συνεργαστεί με τις οργανώσεις για την δημιουργία του Δικτύου και του ηλεκτρονική αποθετηρίου.