Παρατηρητήριο για την Τέχνη στη Φυλακή «ALL2GATHER»

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
6 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
4.796,23€
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.796,23€
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Το Παρατηρητήριο για την Τέχνη στη Φυλακή «ALL2GATHER» έρχεται να καλύψει την ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας ενός δικτύου/αρχείου καλλιτεχνικών και ανθρωπιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών που λαμβάνουν χώρα εντός κι εκτός των φυλακών, στο πλαίσιο των ΣΔΕ ή άλλης υποστηρικτικής δομής, υπό μορφή άτυπης εκπαίδευσης ή εθελοντικών προγραμμάτων, αλλά και στη διαδικασία επανένταξης.

Μέχρι σήμερα δεν τηρείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς αντίστοιχο αρχείο που να καταγράφει, αρχειοθετεί, μελετά, αξιολογεί, αξιοποιεί τα έργα και τις δράσεις, ούτε έχει συσταθεί αντίστοιχο δίκτυο σύνδεσης και ενδυνάμωσης των φορέων που συμμετέχουν. Θα στηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα συγκεντρώνονται, αναρτώνται και επικαιροποιούνται οι δράσεις με στόχο την επικοινωνία, συνέργεια και διάδραση των φορέων καθώς και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και αλλαγή της στερεοτυπικής εικόνας απέναντι στην ευπαθή ομάδα των φυλακισμένων και αποφυλακιζόμενων. Θα γίνει χαρτογράφηση, καταγραφή και κατάθεση όλων των δράσεων, ανανέωση, ενημέρωση και διασύνδεση των ομάδων/στόχων.

Ειδικότερα θα επισφραγιστούν οι ήδη υπάρχουσες συνέργειες του φορέα υλοποίησης και του εταίρου με τις ομάδες Σύλλογος ΔΙΕΞΟΔΟΣ, Δίκτυο Γιώργος Ζουγανέλης, Πύλη Ελευθερίας, Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων & Αποφυλακισμένων Γυναικών, ΣΔΕ – Δ.ΙΕΚ και Καταστήματα Κράτησης Νέων σε όλη την επικράτεια, με εθελοντικές ομάδες που έχουν ήδη ή επιθυμούν την παραγωγή καλλιτεχνικών δράσεων, τα Καταστήματα Κράτησης των Δωρητριών Χωρών Ισλανδίας και Νορβηγίας, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, τον European Prison Education Association (EPEA) και τους φορείς ΕΠΑΝΟΔΟΣ και ΚΕΜΕ. Φορέας υλοποίησης και εταίρος απαρτίζονται από στελέχη ικανά να φέρουν εις πέρας ολοκληρωμένα έργα και έμπειρα στην εκπαίδευση εντός των φυλακών, στις διαδικασίες επανένταξης, με πλούσιο εθελοντικό-κοινωνικό έργο και τη δυνατότητα, την εμπειρία και τη γνώση να επικοινωνήσουν κατάλληλα την πρωτοβουλία ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση όλων των ομάδων.