Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΒόρειο Αιγαίο
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου είναι ο μεγαλύτερος μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ελλάδα που έχει την έδρα του στην επαρχία και μάλιστα στο ακριτικό νησί της Χίου και ένας από τους δυναμικότερους στον τομέα της ψυχικής υγείας στη χώρα. Στα 25 χρόνια λειτουργίας του (έτος ίδρυσης 1996) έχει υποστηρίξει 8.528 παιδιά, εφήβους, ενήλικες με αναπτυξιακές, συναισθηματικές και ψυχιατρικές δυσκολίες και τις οικογένειές τους και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 1500 επαγγελματίες.

Με 106 άτομα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και 57 ενεργούς εθελοντές, έχει αναπτύξει από το 2008 υπηρεσίες και στην Αθήνα με σκοπό την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτιστικών ατόμων και των οικογενειών τους.

Στόχοι:

– Η προώθηση μιας διεπιστημονικής ολοκληρωμένης προσέγγισης των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) με την οπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

– Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, δικτύωσης και διατομεακής συνεργασίας στον τομέα των ΔΑΦ.

– Η ανάπτυξη υπηρεσιών για αυτιστικά άτομα με τη δημιουργία δομών εκπαίδευσης/ ενασχόλησης / δραστηριοτήτων και διαβίωσης στην Κοινότητα (όπως Κέντρο Ημέρας, Κοινωνική Λέσχη, Ομάδα Φωτογραφίας, υπηρεσίες κατ’ οίκον).

– Η προώθηση γνώσης και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, για τα δικαιώματα των αυτιστικών ατόμων.

– Η υποστήριξη γονέων αυτιστικών ατόμων, στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων αυτιστικών ατόμων στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, αξιολόγηση, θεραπεία, αποκατάσταση, αυτόνομη ή ημιαυτόνομη διαβίωση.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Σχετικά stories