Αειθαλία: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
24 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
183.016,08 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
183.016,08 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα κατά κανόνα περιορίζουν την κοινωνική συμμετοχή τους στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ έχουν μικρά περιθώρια παράτασης του εργασιακού τους βίου. Και ενώ αποτελούν πολύτιμο κοινωνικό πόρο, περιθωριοποιούνται, βιώνουν αρνητικά στερεότυπα και υιοθετούν παθητικό τρόπο ζωής που αποβαίνει σε βάρος της υγείας τους. Η πρόκληση της συμμετοχής στα κοινά αποδείχτηκε μέσα από την Πανδημία, όταν συνταξιούχοι γιατροί κλήθηκαν σε πολλές χώρες να βοηθήσουν.

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της ενεργούς γήρανσης μέσω του εθελοντισμού σε δράσεις κοινωνικής ωφέλειας. Στόχοι του έργου είναι η βελτίωση της υγείας, η άρση αρνητικών στερεοτύπων, η διαγενεακή αλληλεγγύη και δικαιοσύνη. Μέσα από μελέτη διεθνών πρακτικών και ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (συνταξιούχοι, ΜΚΟ, Πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση), θα προταθεί στην Πολιτεία μια νέα συνολική στρατηγική για την εθελοντική εργασία των συνταξιούχων. Θα υλοποιηθεί πανελλαδική καμπάνια και περιβαλλοντικές δράσεις βιωματικής εκπαίδευσης για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής και την ευαισθητοποίηση της ομάδας στόχου. Παράλληλα θα δημιουργηθεί πλατφόρμα διαμεσολάβησης μεταξύ της προσφοράς (συνταξιούχοι) και της ζήτησης (φορείς που ενδιαφέρονται). Στελέχη από οργανώσεις, Δήμους και Δημόσιες Υπηρεσίες θα εκπαιδευτούν στη χρήση της πλατφόρμας, ενώ παράλληλα θα επιμορφωθούν μέσω webinar για τη βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων. Συνταξιούχοι θα εκπαιδευτούν βιωματικά ως πολλαπλασιαστές. Το έργο θα ολοκληρωθεί με μία μεγάλη εθνική συνάντηση στην Αθήνα, που θα περιλαμβάνει «βεντάλια» δράσεων (συνέδρια, συνεντεύξεις, κ.ά.).

Ομάδα στόχου του έργου είναι συνταξιούχοι και όλοι οι φορείς που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν εθελοντές σε σχέδια δράσης κοινωνικής προσφοράς. Συντονιστής φορέας θα είναι η ΕΛΙΞ (φορέας υλοποίησης και εθελοντικές δράσεις) και εταίροι το Πανεπιστήμιο Πατρών (μελέτες-εκπαίδευση), η εταιρεία ΠΡΟΟΨΙΣ (καμπάνια ενημέρωσης) και η OTEAcademy (πλατφόρμα).

Σχετικά stories