Πρόοψις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η Πρόοψις προάγει την αριστεία και την καινοτομία μέσα από τους κύριους τομείς δραστηριοποίησής της: α) την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, προβολής, δημοσιότητας και διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων, και β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1435:2009, έχει άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ και είναι μέλος της HATTA.

Σκοπός της εταιρείας διαχρονικά είναι να συμβάλει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στην εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και ο εκτενής κατάλογος, μεταξύ άλλων, των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κοινωνικών και διοικητικών δομών που έχει στο φάκελο της, το αποδεικνύει. Η απόκτηση συσσωρευμένης γνώσης μέσα από την υλοποίηση πλήθους έργων, εφαρμόζοντας ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα διαχείρισης, παρέχει στους πελάτες της “αξία” διασφαλίζοντας αξιοπιστία, και αποτελεσματικότητα και αποτελεί εχέγγυο για την πραγμάτωση του συνόλου των τιθέμενων στόχων ενός έργου.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η εταιρεία έχει να επιδείξει το ειλικρινές ενδιαφέρον της σε τομείς όπως η κοινωνική ένταξη και η προώθηση ευκαιριών για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Ενδεικτικά, έχει διαχειριστεί έργα σχετικά με δομές φτώχειας (κοινωνικά φαρμακεία/παντοπωλεία), κέντρα κοινότητας στη Δυτική Αττική, κατάρτιση ανέργων, διευκόλυνση κοινωνικής συμμετοχής π.χ. κωφών & βαρήκοων. Ως εταίρος, συμμερίζεται την αναγκαιότητα και το όραμα της ενίσχυσης της συμμετοχής της τρίτης ηλικίας στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά