Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1964 με όραμα να αποτελέσει ένα πρότυπο πανεπιστήμιο που να καλλιεργεί το πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας και της επιστημονικής προόδου.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει 7 σχολές, 35 τμήματα που παρέχουν αντίστοιχα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ενώ εντός του λειτουργούν και 49 μεταπτυχιακά προγράμματα. Εκτός από την εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει διακριθεί στους τομείς της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Έχει αποκτήσει διεθνή προβολή για την πρωτοποριακή έρευνα σε όλους τους τομείς, ενώ ορισμένα από τα Τμήματα, Εργαστήρια και Κλινικές του έχουν οριστεί ως Κέντρα Αριστείας, βάση Διεθνούς Αξιολόγησης.

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, του οποίου στελέχη εμπλέκονται άμεσα στο προς υλοποίηση έργο, προέκυψε μέσα από τη συγχώνευση των ΤΕΙ με τα ΑΕΙ (Ν.4610/2019, άρθρο 36, §2, εδάφιο 2.αα.). Δέχτηκε 360 φοιτητές για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας εκπαιδεύει φοιτητές Κοινωνικούς Λειτουργούς με γνώμονα όχι μόνο την άρτια θεωρητική τους εκπαίδευση αλλά και την καλλιέργεια κοινωνικής ευαισθησίας, που οδηγεί στην κοινωνική δράση. Με αυτή την έννοια η κατεύθυνση της Κοινωνικής Εργασίας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την έρευνα και δράση, που παρεμβαίνουν στην κοινωνική πραγματικότητα διαμορφώνοντας πολιτικές για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά