1ο Συνέδριο Νέας Γενιάς του Διαστήματος

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
4 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
5.536,25 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.982,63 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Ζώντας στην 2η Εποχή του Διαστήματος (2nd Space Age), η Ελλάδα έχει γνωρίσει μια πρωτοφανή ανάπτυξη στον Τομέα των Διαστημικών Τεχνολογιών στον πυλώνα της Κοινωνίας των Πολιτών. Από το 2014 έχουν λειτουργήσει ή επαναλειτουργήσει περισσότεροι από 13 μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, φοιτητικές και άτυπες ομάδες που ηγούνται νέοι και έχουν ως αντικείμενο τις διαστημικές τεχνολογίες. Μέσα από την ταχύτατη ανάπτυξη του οικοσυστήματος οι προκλήσεις είναι πολλές, καθώς βρίσκεται ακόμα σε νηπιακό στάδιο. Οι σημαντικότερες από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτοί οι οργανισμοί είναι η απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διαχείριση και ανάπτυξη των οργανισμών, η ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών και της βιομηχανίας, η ενίσχυση της αντίληψης ότι οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη του διαστημικού τομέα στην Ελλάδα, καθώς και η επικοινωνία στο ευρύ κοινό της αναγκαιότητας ανάπτυξης διαστημικών τεχνολογιών και των οφελών τους για τη χώρα.

Σκοπός του έργου είναι η διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου της Νέας Γενιάς του Διαστήματος στην Ελλάδα. Προσπαθώντας να απαντήσει στις παραπάνω προκλήσεις, το συνέδριο θα έχει τριήμερη διάρκεια και κατά τη διάρκειά του θα πραγματοποιηθούν τρεις δράσεις. Η πρώτη δράση θα είναι μια οκτάωρη Εκπαιδευτική Ημερίδα, στην οποία θα γίνει μια συστηματική προσέγγιση στα εργαλεία που πρέπει να αναπτύξουν οι οργανισμοί προκειμένου να είναι βιώσιμοι, π.χ. Business Plan και Fundraising Plan. Η δεύτερη δράση θα είναι μια Στρογγυλή Τράπεζα, η οποία θα έχει ως στόχο να φέρει για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι τη Νέα Γενιά του Διαστήματος καθώς και να παράξει το πρώτο κείμενο με το κοινό όραμα και τους κοινούς στόχους των οργανισμών. Τέλος, η τρίτη δράση θα είναι μια Ημερίδα Δικτύωσης στην οποία οι οργανισμοί θα έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο τους μπροστά στη βιομηχανία του διαστήματος και να δικτυωθούν.

Οι άμεσα επωφελούμενοι του έργου θα είναι οι 13 οργανισμοί της Νέας Γενιάς του Διαστήματος. Οι έμμεσα επωφελούμενοι του έργου είναι οι 400 περίπου εθελοντές και εργαζόμενοι, η βιομηχανία και τελικά το σύνολο της κοινωνίας.