Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση, Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό, που δραστηριοποιείται από το 1989 υπέρ των προσφύγων/ισσών στην Ελλάδα, όπως αυτοί/ές ορίζονται στη Σύμβαση της Γενεύης (1951) και το Πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης (1967).

Για την επιτέλεση του έργου του, το ΕΣΠ διαθέτει τρεις υπηρεσίες:
Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική συνδρομή και συμβουλευτική σε ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Το έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας εστιάζει στην ενδυνάμωση και υποστήριξη της ένταξης των αιτούντων/σών άσυλο και των αναγνωρισμένων προσφύγων/ισσών.
Η Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνείας, μεταξύ άλλων, διαθέτει διερμηνείς που συμμετέχουν σε επισκέψεις στα κρατητήρια, νοσοκομεία, δικαστήρια, δομές φιλοξενίας προσφύγων/ισσών και αλλού για να διευκολύνουν την πρόσβαση των εξυπηρετούμενων του ΕΣΠ σε υπηρεσίες και αγαθά. Στη λειτουργία του ΕΣΠ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις, όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα θύματα βασανιστηρίων και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Για την επιτέλεση των σκοπών του, το ΕΣΠ είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Πρόσφυγες και Εξόριστους (ECRE) από το 1991, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τα Παιδιά που έχουν Χωριστεί από τις οικογένειές τους (SCEP), ενώ από το 1999 συμμετέχει και στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διμερείς πρωτοβουλίες του φορέα