Διμερής Πρωτοβουλία Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες – Dråpen i Havet (A Drop in the Ocean)

ΕΤΑΙΡΟΣ:
Dråpen i Havet ( A Drop in the Ocean) | Χώρα: Νορβηγία
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
15/09/2020 – 14/11/2020

Μέσω της πρωτοβουλίας υλοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή και την οικοδόμηση ικανοτήτων στον τομέα της παιδικής προστασίας και της διαχείρισης περιστατικών. Το πρώτο ήταν ένα εργαστήριο “Train the trainer” που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σχετικά με το πώς μπορούν να εκπαιδευτούν εθελοντές σε διαφορετικές δεξιότητες και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους μακροπρόθεσμα. Το δεύτερο ήταν μια κοινή εκπαίδευση για επαγγελματίες πρώτης γραμμής και εθελοντές στο πεδίο της παιδικής προστασίας, την παιδική ασφάλεια και τη διαχείριση περιστατικών μέσω ZOOM λόγω των περιορισμών του Covid-19. Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεωρία και μελέτες περίπτωσης, φυλλάδια και ασκήσεις που σχετίζονταν με τις εμπειρίες τους, ανατροφοδότηση εκπαιδευτών και ομοτίμων σχετικά με την προσωπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.