Το Μεσολόγγι των Ντόπιων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Δυτική Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το “Messolonghi by Locals” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία το 2018 στα πλαίσια του προγράμματος «START: Create Cultural Change». Σκοπός του οργανισμού είναι η ενίσχυση της συλλογικότητας στην τοπική κοινότητα του Μεσολογγίου μέσω της συμμετοχικής χαρτογράφησης της πόλης με την μορφή πολιτιστικών διαδρομών, αλλά και μέσα από την δημιουργία και προώθηση πολιτιστικών δράσεων. Οι δράσεις του οργανισμού αφορούν στην μελέτη, ανάδειξη και διαφύλαξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβαλλοντικού πλούτου.

Επιπλέον τo «Messolonghi by Locals» δημιούργησε και διαχειρίζεται τον «Τοπικό Κόμβο-Local Hub», έναν κοινωνικό πολιτιστικό χώρο ή αλλιώς έναν «βιότοπο πολιτισμού» όπως τον αποκαλούν οι ντόπιοι. Ένας χώρος έκφρασης, δικτύωσης, μάθησης, συνδημιουργίας και συνεργασίας όπου φιλοξενούνται συναντήσεις πολιτών, εκθέσεις, εργαστήρια, σεμινάρια, προβολές και άλλες δραστηριότητες.

Όραμα του οργανισμού είναι η δημιουργία μιας ενεργής και δυναμικής τοπικής κοινότητας που συμμετέχει στα κοινά, εκφράζεται, δημιουργεί, συνεργάζεται και δρα με συλλογικό πνεύμα για συλλογική ευημερία.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά