Δράση για Ζωντανό Αλσύλλιο Κλεισόβης

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
3 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
5.531,30 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.978,17 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Δυτική Ελλάδα

Η δύσκολη πανδημική περίοδος που ξεκίνησε στις αρχές του 2020, δημιούργησε νέα κοινωνικά δεδομένα, όπως την αποφυγή συνωστισμού σε κλειστούς χώρους που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Για τον λόγο αυτό μεγάλο ποσοστό των πολιτών επιλέγει πλέον να περνά τον ελεύθερο χρόνο του σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους όπως είναι οι πλατείες.

Έτσι, η αξία της πλατείας έχει επαναπροσδιοριστεί όπως και  η χρησιμότητα της ως χώρος χαλάρωσης, κοινωνικοποίησης και δραστηριοτήτων. Η ανάγκη σήμερα για καθαρές, ζωντανές και προσβάσιμες σε όλους πλατείες είναι πιο επίκαιρη και απαραίτητη από ποτέ. Σε ότι αφορά την πόλη του Μεσολογγίου, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς την υποβάθμιση τους καθώς και την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για ανάπλαση τους από τις τοπικές αρχές.  Η έλλειψη μέριμνας για πράσινο, για αστικό εξοπλισμό και για υποδομές που επιτρέπουν την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, αποκαλύπτουν την χρόνια εγκατάλειψη τους.

Το έργο «Η Πλατεία μας, ο Τόπος μας» εστιάζει στην αναζωογόνηση μιας από τις πολλές πλατείες του Μεσολογγίου, που βρίσκεται σε κεντρική γειτονιά της πόλης. Ορόσημο του έργου θα αποτελέσει η μέρα ανοιχτού διαλόγου στην οποία θα υλοποιηθεί ένα εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού με τους τοπικούς φορείς, κατοίκους και επιχειρηματίες της γειτονιάς χρησιμοποιώντας καινοτόμες για την πόλη μεθοδολογίες δομημένου διαλόγου όπως είναι το World Café και Open Space Technology κλπ.

Στόχος θα είναι να δοθεί φωνή στους πολίτες ώστε να εκφράσουν τις ανάγκες τους αλλά και τις ιδέες τους για στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης της πλατείας αλλά και για ποιοτικές εκδηλώσεις που θα μετατρέψουν την πλατεία σε ζωτικό κύτταρο της γειτονιάς. Εν συνεχεία, στο διάστημα που θα ακολουθήσει το “Messolonghi by Locals” θα πραγματοποιήσει ορισμένες από τις συναποφασισμένες δράσεις με τους πολίτες όπου θα δουν τις ιδέες τους να γίνονται πράξη. Το έργο θα αποτελέσει καλή πρακτική για τον συμμετοχικό σχεδιασμό μελλοντικών αναπλάσεων δημόσιων χώρων της πόλης  όπου οι πολίτες θα παίζουν βασικό ρόλο στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.