Φόρουμ Νεολαίας Πολιτιστικής Διπλωματίας – ΑΓΟΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
6 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
4.280,00 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.280,00 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΚεντρική Μακεδονία

Η πρωτοβουλία «Φόρουμ Νεολαίας Πολιτιστικής Διπλωματίας – ΑΓΟΡΑ» θα αποτελέσει το έναυσμα για τη συμμετοχή των προβληματιζόμενων νέων στη θεμελίωση ενός νέου κοινωνικού διαλόγου για την ελληνική Πολιτιστική ταυτότητα.

Λαμβάνοντας μέρος, οι συμμετέχοντες (κυρίως φοιτητές) θα έχουν την ευκαιρία να αποτελέσουν κομμάτι ενός θεσμού που πραγματώνει την πεμπτουσία του Δημοκρατικού πολιτεύματος, καλλιεργώντας ηθικές αρετές όπως: ο σεβασμός στο διάλογο και ο πλουραλισμός των απόψεων, ενώ παράλληλα θα τους επιτρέπει την κατάθεση των προσωπικών απόψεων και θα καλλιεργηθεί το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής  τους ευθύνης.

H δράση θα περιλαμβάνει την παρουσίαση των βασικών πτυχών του αντικειμένου της Πολιτιστικής Διπλωματίας. Έπειτα, θα υπάρχουν διαδραστικές ασκήσεις με σύγχρονα παραδείγματα Πολιτιστικής Διπλωματίας μέσω της χρήσης τεχνολογικών εργαλείων (μη τυπικής εκπαίδευσης). Μετά, θα ακολουθεί διάλογος στη βάση καθορισμένων ερωτημάτων. Η δράση μας θα μεταδίδεται συγχρόνως στη σελίδα του οργανισμού που αριθμεί 20.000 εγγεγραμένους χρήστες.

Συγκεφαλαιωτικά, οι επωφελούμενοι του παρόντος εγχειρήματος θα είναι νέοι/νέες ηλικίας από 18 έως 30 ετών, που θα συμμετάσχουν ενεργά στην λήψη πολιτικών αποφάσεων μέσω δημόσιων συζητήσεων και θα προάγουν το εθελοντικό πνεύμα και τον αλληλοσεβασμό. Στο τέλος, θα είναι σε θέση να έχουν μια σφαιρική άποψη για εξειδικευμένους τομείς  της πολιτικής  δια μέσου της Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Τέλος, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας θα επιφορτιστεί με την ανάγκη οργάνωσης, σχεδιασμού αλλά και εκπόνησης των επιμορφωτικών εκδηλώσεων για το κοινό, ενώ θα παράσχει και την τεχνογνωσία που κατέχει στο κομμάτι της Πολιτιστικής Διπλωματίας.