Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κεντρική Μακεδονία
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, ως ο πρώτος και μοναδικός εκφραστής αυτής της ιδέας στην Ελλάδα, αποσκοπεί να αναπτύξει δραστηριότητες που σχετίζονται με τις πτυχές της Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Το Ε.Ι.Π.Δ αποβλέπει πρωτίστως στη μελέτη, ανάλυση, διάδοση και προβολή με κάθε μέσον, όλων των πτυχών της Πολιτιστικής Διπλωματίας. Συγκεκριμένα οι στόχοι αυτοί υπηρετούνται μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που αφορούν την δημιουργία και την προαγωγή του πολιτισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδία δε στις ανά τον κόσμο κοινότητες των Ελλήνων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πολιτισμού και ανάδειξης του, καθώς και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Πιο συγκεκριμένα το Ινστιτούτο θα αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας των νέων και της κοινωνιας των πολιτων με την ουσία της Πολιτικής και θα τους εξοπλίσει με τα κατάλληλα εφόδια για την κατανόηση ακόμα και των πιο δυσνόητων πτυχών της. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι οι ευαισθητοποιημένοι νέοι να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά διαφορετικές προτάσεις για τον τρόπο άσκησης πολιτικής, αλλά και επιρροής μέσα στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας, απαλλαγμένοι από κομματικά συμφέροντα ή άλλες ευτελείς επιδιώξεις.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά