Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης Κλινικών Δεξιοτήτων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Σκοποί της Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης Κλινικών Δεξιοτήτων (ΕΕΕΚΔ) είναι:

  • Η έρευνα στο πεδίο της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας για την εκμάθηση των κλινικών δεξιοτήτων, την εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων πλαισίων εκπαίδευσης
  • Η εκπαίδευση στις κλινικές δεξιότητες φοιτητών και σπουδαστών των Σχολών Επιστημών Υγείας
  • Η εκπαίδευση των διδασκόντων τις κλινικές δεξιότητες σε Σχολές Επιστημών Υγείας
  • Ο σχεδιασμός και η οργάνωση εργαστηρίων κλινικών δεξιοτήτων, η υποστήριξη και διασφάλιση εκπαιδευτικού και αναλώσιμου υλικού
  • Η έκδοση σχετικών με τις κλινικές δεξιότητες βιβλίων, εγχειριδίων καθώς και οπτικοακουστικού υλικού για τη στήριξη της εκπαίδευσης στις κλινικές δεξιότητες

Προκειμένου να επιτύχει τα ανωτέρων, η ΕΕΕΚΔ προβαίνει σε δράσεις που περιλαμβάνουν:

  • Τη διοργάνωση σχετικών με το αντικείμενο εκπαιδευτικών διαδικασιών
  • Τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων και παρεμβάσεων ενημέρωσης των πολιτών για τον ρόλο των κλινικών δεξιοτήτων στην διατήρηση της υγείας
  • Την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών και την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια η ΕΕΕΚΔ εστιάζει και στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στην Υγεία, μέσω της εμπλοκής των μελών της και στο σχετικό ερευνητικό έργο SMiLe (Interreg Greece – Bulgaria) που αφορά την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων