Ώρα να μιλήσεις!

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
14 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
80.000 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
80.000 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Το έργο «Ώρα να Μιλήσεις» υλοποιείται από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας (ΕΚΔ-ΣΑΦ). Σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης φορέων στο Νομό Δράμας που ασχολούνται με το θύτη της έμφυλης βίας. Επίσης, στοχεύει στην αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας στα θύματα της έμφυλης βίας. Τέλος, επιδιώκει να αντιμετωπίσει την ελλιπή ενημέρωση στο αναπτυσσόμενο θέμα των νέο-αναδυόμενων μορφών έμφυλης βίας στον Κυβερνοχώρο, όπως της ηλεκτρονικής παρενοχλητικής παρακολούθησης.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η προώθηση της ισότητας, η πρόληψη και η αντιμετώπιση του φαινομένου της έμφυλης βίας, καθώς και των βαθύτερων αιτιών του μέσα από τη διαχείριση του θύτη, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωσή των φοιτητών και των εφήβων για τις νέες μορφές κακοποίησης στο διαδίκτυο.

Ομάδα στόχου του προτεινόμενου έργου αποτελούν οι θύτες της έμφυλης βίας, τα θύματα της έμφυλης βίας καθώς και οι έφηβοι, οι καθηγητές και οι φοιτητές.

Στις δράσεις του έργου περιλαμβάνεται η εξειδικευμένη εκπαίδευση της ΕΚΔ-ΣΑΦ από το Νορβηγικό Φορέα «Alternative to Violence» στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών του θύτη, ενώ θα δοθούν από την ΕΚΔ-ΣΑΦ συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θύτες περιστατικών έμφυλης βίας. Επιπλέον, η ΕΚΔ-ΣΑΦ θα λάβει εκπαίδευση για την αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας στα θύματα της έμφυλης βίας και θα παρέχει υποστήριξη σε αυτά. Ακόμα, θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε εφήβους και Καθηγητές μέσα από τις οποίες θα ενημερωθούν και θα  ευαισθητοποιηθούν για τις νέο-αναδυόμενες μορφές έμφυλης βίας στον Κυβερνοχώρο, ώστε να προληφθούν τέτοιου είδους περιστατικά. Επιπλέον, θα διεξαχθεί πανελλαδική πανεπιστημιακή έρευνα σε φοιτητές για τις νέο-αναδυόμενες μορφές έμφυλης βίας στον Κυβερνοχώρο.

 

Σχετικά stories