Σύνολο: 128 έργα
DECIDE – Digital citizEnship for ChIlDrEn

DECIDE – Digital citizEnship for ChIlDrEn

Φορέας Υλοποίησης: Cyberno

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Το έργο θα αντιμετωπίσει τις συνεχείς απειλές που προκύπτουν από τις ψευδείς ειδήσεις, τον κυβερνοεκφοβισμό, τις κυβερνοαπειλές και τις απάτες στο διαδίκτυο στους μαθητές και στους νέους/ες που από πολύ νωρίς συμμετέχουν στα διαδικτυακά κοινωνικά μέσα. Τέτοιου είδους απειλές αποτελούν εμπόδιο στη δημιουργία της ιδιότητας του ψηφιακού πολίτη (“digital...

Περιπατητές Νερού: Μια μεθοδολογία διαδημοτικής συνεργασίας για την αστική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Περιπατητές Νερού: Μια μεθοδολογία διαδημοτικής συνεργασίας για την αστική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Φορέας Υλοποίησης: Όχι Παίζουμε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 14 μήνες

Οι πολίτες και οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών είναι απομακρυσμένοι από τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αστική ανάπτυξη. Ο τρόπος που χαράσσεται και εφαρμόζεται η πολιτική για την ανάπτυξη του χώρου είναι κατακερματισμένος, περιορισμένος στο πλαίσιο τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ η κουλτούρα συμμετοχικότητας και διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των...

Ενδυνάμωση πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα «Γνωρίζω – συμμετέχω – προστατεύω το περιβάλλον»

Ενδυνάμωση πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα «Γνωρίζω – συμμετέχω – προστατεύω το περιβάλλον»

Φορέας Υλοποίησης: iSea – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Η κλιματική κρίση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η ρύπανση από τα πλαστικά αποτελούν τις πλέον επείγουσες προκλήσεις της εποχής μας. Για την αντιμετώπισή τους είναι απαραίτητη η μετάβαση της οικονομίας και κοινωνίας σε ένα βιώσιμο μέλλον, ενώ, σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές ενδείξεις, η δεκαετία ως το 2030...

Εργαλεία συμμετοχής πολιτών στο σχεδιασμό πολιτικών για το τοπίο

Εργαλεία συμμετοχής πολιτών στο σχεδιασμό πολιτικών για το τοπίο

Φορέας Υλοποίησης: Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο – MedINA

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο (ΕΣΤ) που η Ελληνική Πολιτεία έχει κυρώσει από το 2010 (Ν.3827) ορίζει το τοπίο ως κοινό αγαθό που επηρεάζει την ευημερία και ποιότητα ζωής των κατοίκων, οι οποίοι πρέπει να εμπλέκονται επίσημα στο σχεδιασμό και τη διαχείρισή του. Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, δεν...

Youth REACTION (Youth in REmote areas become ACTive citizens and take actION)

Youth REACTION (Youth in REmote areas become ACTive citizens and take actION)

Φορέας Υλοποίησης: ΙΑΣΙΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Η ραγδαία εξέλιξη της αστικοποίησης, η οικονομική κρίση και η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων έχουν δημιουργήσει ένα κενό στο κοινωνικό κεφάλαιο τις Ελλάδας, αποστροφή των νέων για το πολιτικό γίγνεσθαι και τη μη αντίληψη του εαυτού τους ως ενεργοί πολίτες. Επιπλέον, η δυσκολία πρόσβασης στα κέντρα λήψης των αποφάσεων...

Κοινωνικό δίκτυο προώθησης της συμμετοχής στα κοινά των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στο Δήμο Ιωαννιτών – Ioannina Silver Community Action Network

Κοινωνικό δίκτυο προώθησης της συμμετοχής στα κοινά των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στο Δήμο Ιωαννιτών – Ioannina Silver Community Action Network

Φορέας Υλοποίησης: Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Η δημογραφική γήρανση είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολούν όλες τις χώρες της ΕΕ, εξαιτίας της οποίας μετασχηματίζεται η σύνθεση της ηλικιακής πυραμίδας και επηρεάζονται πολλοί κοινωνικοί και οικονομικοί τομείς. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα με το γηραιότερο πληθυσμό στην Ευρώπη, με ποσοστό ατόμων 65+ 21,5...

Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμμετοχικής Δημοκρατίας – Localwatch

Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμμετοχικής Δημοκρατίας – Localwatch

Φορέας Υλοποίησης: Vouliwatch

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Η πολιτική συμμετοχή και εποπτεία των εκλεγμένων αντιπροσώπων και αρχών είναι θεμελιώδεις αρχές για μια στέρεη, δίκαιη και πραγματικά ανοιχτή δημοκρατία. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, οι ηγεσίες απέτυχαν στο να επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες διευκόλυνσης της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, γεγονός...

Ενεργώ ως Πολίτης

Ενεργώ ως Πολίτης

Φορέας Υλοποίησης: Ίδρυμα Λαμπράκη

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 21 μήνες

Σε ευρωπαϊκές & διεθνείς συγκριτικές μελέτες για την Ενεργό Πολιτειότητα (Ε.Π.) κατατάσσεται η Ελλάδα πολύ χαμηλά. Η Ε.Π. έχει ενταχθεί εδώ & πολλά χρόνια στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα, όμως ο αντίκτυπός της δε φαίνεται να αποτυπώνεται στο προφίλ του πολίτη της χώρας μας. Η διαμόρφωση στάσεων & συμπεριφορών δεν...

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης και Αυτόνομης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης και Αυτόνομης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία

Φορέας Υλοποίησης: Επιστημονικός Σύνδεσμος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων Victor Artant – Νίκη

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 4 μήνες

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του σωματείου μας λειτουργεί σε δύο πυλώνες: Ο πρώτος είναι η ανάγκη των παιδιών για κοινωνικοποίηση και ένταξη στην κοινωνία. Μέσα στο πρόγραμμα τα Άτομα με Αναπηρία αλληλεπιδρούν και μεταξύ τους και με τους θεραπευτές τους, αλλά και με το υπόλοιπο της κοινωνίας, αφού πραγματοποιούνται εξωτερικά...

Womathon

Womathon

Φορέας Υλοποίησης: Storymentor – Ιστορίες που αλλάζουν τον κόσμο

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον επαγγελματικό χώρο είναι ένα συχνό και διαρκές πρόβλημα στην εποχή μας. Ένας τομέας στον οποίο οι διακρίσεις είναι ιδιαίτερα έντονες είναι αυτός της επιστήμης και της έρευνας. Παρότι οι ευκαιρίες που έχουν οι γυναίκες για σπουδές και εργασία στον χώρο της επιστήμης...

map