Σύνολο: 52 έργα
Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλους

Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλους

Φορέας Υλοποίησης: Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24

Απόρροια της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών μεταξύ άλλων ήταν η δραστική μείωση του μέσου εισοδήματος των πολιτών και η συρρίκνωση του  προϋπολογισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με αποτέλεσμα την δυσχερή πρόσβαση των πολιτών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.   Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του έργου είναι να συνηγορήσει για την...

Προτεραιότητα στη φύση

Προτεραιότητα στη φύση

Φορέας Υλοποίησης: Green Tank

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 6

Η στοχευμένη εκστρατεία συνηγορίας «Προτεραιότητα στη φύση» της δεξαμενής σκέψης για το περιβάλλον The Green Tank σκοπεύει στην επιρροή του νέου πολιτικού πλαισίου για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, με έμφαση στην Ελλάδα. Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι μία κρίση που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Είναι απαραίτητο...

map